หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนครปฐม@รายละเอียด@
นายวิเชียร อัชฌประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนครปฐม หรือ ป.ป.จ. โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รับราชการหรือเคยรับในระดับไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือเป็นผู้ซึ่งองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์วิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองและปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี โดยองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพให้การรับรอง โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2556 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0 3427 2652 - 4
นายวิเชียร กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรง การที่มี ป.ป.จ. ทำให้การทำงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดได้ทันที ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนงานด้านปราบปราม ด้านการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น หรืองานด้านการป้องกันต่างๆ โดยผู้อำนวยการ ป.ป.ช. จังหวัด มีอำนาจในการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงได้โดยตรง ทำให้ผลในการดำเนินงานรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส และติดตามเรื่องร้องเรียนได้ง่าย เนื่องจากมีหน่วยงาน ป.ป.ช. อยู่ในพื้นที่
ในส่วนของคณะกรรมการสรรหา ป.ป.จ. ขณะนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหา ป.ป.จ. โดยจำแนกตามประเภทหน่วยงาน/องค์กร จำนวน 9 ประเภท รวมทั้งสิ้น 34 หน่วยงาน/องค์กร ได้แก่
1. สมาคมหรือชมรมครู อาจารย์ หรือสมาคมทางด้านการศึกษา จำนวน 3 หน่วยงาน/องค์กร
2. สภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย จำนวน 1 หน่วยงาน/องค์กร
3. สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน จำนวน 1 หน่วยงาน/องค์กร
4. สภาหอการค้าจังหวัด หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด จำนวน 1 หน่วยงาน/องค์กร
5. กลุ่มอาสาสมัคร จำนวน 18 หน่วยงาน/องค์กร
6. องค์กรเอกชน จำนวน 4 หน่วยงาน/องค์กร
7. องค์กรเกษตรกร จำนวน 2 หน่วยงาน/องค์กร
8. สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน จำนวน 2 หน่วยงาน/องค์กร
9. ส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน 2 หน่วยงาน/องค์กร
ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการประชุมผู้แทนหน่วยงาน/องค์กร เพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือประเภทละ 1 คน เพื่อเป็นกรรมการสรรหา ป.ป.จ. ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
อานนท์ มุ่งลิ้ม/ข่าว

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.