หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คือค่านิยมพื้นฐานของจังหวัดนครปฐม@รายละเอียด@
นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ชาวจังหวัดนครปฐม ที่พร้อมนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ พบว่าค่านิยมพื้นฐานรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสิ่งที่คนนครปฐมมีความมุ่งมาดปรารถนามากที่สุด ดังนั้นจังหวัดนครปฐมจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐาน โดยการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ จำนวน 5 ประเภท เพื่อนำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน เว็ปไซด์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและเป็นปัจจัย ในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดกระแส การทำความดีตามค่านิยมพื้นฐาน เช่น การจงรักภักดีต่อชาติ จะต้องมีคุณสมบัติ คือมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปฏิบัติตนตามสิทธิหน้าที่ของพลเมืองดี เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความสามัคคีปรองดองที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ความจงรักภักดีต่อศาสนา เช่นเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เช่นมีผลงานประจักษ์ อดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะ มีความอ่อนน้อม เรียบง่ายประหยัด มุ่งประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ มีความสุจริต และมีความกตัญญู จากการคัดเลือกจังหวัดนครปฐมมีบุคคลต้นแบบในปี 2556 ดังนี้

ประเภทประชาชน ได้แก่ นายณัฐเศรษฐ์ สรรสร้างเจริญ

ประเภทข้าราชการ ได้แก่ นางสาวลักษณารีย์ อยู่มั่นธรรมา

ประเภทข้าราชการการเมือง ได้แก่ นางพิมพ์สุรางค์ โลหิตคุปต์

ประเภทนักศึกษา ได้แก่ นางสาวปฐมรัตน์ จันทนนท์

ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นางสาวสุภัคกานต์ แซ่ตั้ง

ประเภทนักเรียนประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงสิริอุมา บุญเพ็ง

รายละเอียดเพิ่มเติม
นรกิจ ศรัทธา / ปชส.นครปฐม/ 22 เมย.56

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.