หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   สำนักงานยุวกาชาดเชิญประกวดคลิปวีดีโอชิงรางวัล@รายละเอียด@
ปัจจุบันระบบสารสนเทศมีอิทธิพลต่อความเป็นมนุษย์อย่างมาก "คลิปวีดีโอ" จึงเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคสมัยนี้เช่นกัน เพราะกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย สำนักงานยุวกาชาด จึงได้นำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาสู่เยาวชนตามนโยบายของสภากาชาดไทย โดยการจัด โครงการประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดีโอ“อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้” ขึ้น มีหลักเกณฑ์การประกวดฯ ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การประกวดฯ
ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด
อาสายุวกาชาดสังกัดชมรมอาสายุวกาชาดทั่วประเทศ

รางวัลการประกวด
2.1 รางวัลที่ 1 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
2.2 รางวัลที่ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท
2.3 รางวัลที่ 3 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 6,000 บาท

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
3.1 ด้านผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
3.1.1 ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ต้องเป็นอาสายุวกาชาด
3.1.2 ผู้ส่งผลงานให้ส่งเป็นทีม ทีมละ 5 คน และที่ปรึกษาชมรมฯ 1 คน รวมเป็น 6 คน
3.2 ด้านเนื้อหาที่นำเสนอ
3.2.1 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาที่สื่อถึง “อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้”
3.2.2 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมี ชื่อและโก้ ของสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย อยู่ในคลิปการนำเสนอด้วย
3.3 ด้านเทคนิคการจัดทำ
3.3.1 เป็นคลิปที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล กล้องวีดีโอ หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งมีความละเอียดของไฟล์ 5 ล้านพิกเซลขึ้นไป โดยมีการถ่ายทำในพื้นที่ที่อาสายุวกาชาดพำนัก เป็นหลัก
กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
3.1 ด้านผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
3.1.1 ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ต้องเป็นอาสายุวกาชาด
3.1.2 ผู้ส่งผลงานให้ส่งเป็นทีม ทีมละ 5 คน และที่ปรึกษาชมรมฯ 1 คน รวมเป็น 6 คน
3.2 ด้านเนื้อหาที่นำเสนอ
3.2.1 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาที่สื่อถึง “อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้”
3.2.2 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมี ชื่อและโก้ ของสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย อยู่ในคลิปการนำเสนอด้วย
3.3 ด้านเทคนิคการจัดทำ
3.3.1 เป็นคลิปที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล กล้องวีดีโอ หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งมีความละเอียดของไฟล์ 5 ล้านพิกเซลขึ้นไป โดยมีการถ่ายทำในพื้นที่ที่อาสายุวกาชาดพำนัก เป็นหลัก
3.3.2 ความยาวของคลิป ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที และไม่เกิน 3 นาที แนบไฟล์วีดีโอต้นฉบับบันทึกลงแผ่นCD หรือ DVD (ไฟล์ต้องเป็น MPG, MP4, FLV, AVI หรือ MOV)
3.3.3 ไม่จำกัดรูปแบบ วิธีการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ และไม่จำกัดเทคนิค การผลิตและการตัดต่อ
3.4 ด้านการตัดสิน
3.4.1 การตัดสินพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินที่แต่งตั้งจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เท่านั้น
3.4.2 คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินโดยยึดแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลและผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด โดยจะฟ้องร้องมิได้
3.4.3 คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดคลิปวีดีโอ ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
3.5 ด้านอื่นๆ
3.5.1 คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายทำโดยผู้ส่งวีดีโอเข้าร่วมประกวดเท่านั้น และเป็นวีดีโอที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
3.5.2 คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกคลิปวีดีโอต้องส่งไฟล์ต้นฉบับ และให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เท่านั้น โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแก่ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดและสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในงานผลิตคลิปวีดีโอดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นคลิปวีดีโอที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม และสามารถนำคลิปวีดีโอไปใช้ในภารกิจของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยโดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า โดยผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18 ในการแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งานและมีสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตนไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป
3.5.3 ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดหรือรับรางวัล รวมทั้งผู้จัดการประกวดอาจเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนผู้ส่งวีดีโอเข้าร่วมประกวดเท่านั้น และเป็นวีดีโอที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
การเข้าร่วมและส่งผลงานเข้าประกวด
4.1 เปิดรับใบสมัคร พร้อมส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน– 6 สิงหาคม 2558 สามารถส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
4.2 การตัดสินคลิปวีดีโอเข้าประกวด วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
4.3 ประกาศผลการตัดสินการประกวดวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ทางhttp://thaircy.redcross.or.th/และ Facebook : อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย ผู้ที่ได้รับรางวัลติดต่อกลับภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558
4.4 ผู้ชนะการประกวดรับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รับรางวัล 25 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
1.เนื้อหาในภาพรวม / ความเหมาะสมของเนื้อหา การเรียบเรียงเรื่องราว ตลอดจนการถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เกิดความเข้าใจปฏิบัติตามได้ง่าย และสามารถเป็นต้นแบบของอาสายุวกาชาด มีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้ 30 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิด / ความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่นที่ช่วยให้น่าติดตามเกิดความประทับใจ และเกิดการจดจำ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร(สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย) 50 คะแนน
3. คุณภาพการผลิต / คุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงามของผลงาน 10 คะแนน
4. ความเหมาะสมในการนำคลิปไปเผยแพร่หรือต่อยอดได้ 10 คะแนน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 02 252 5002 – 3 กด 1 หรือ
นายสุวรรณ ไชยานนท์ โทรศัพท์ 080 907 9228

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.