หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองระหว่างวันที่ ๒ มิถุนายน – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนี้@รายละเอียด@
๑. วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาลปกครองกลางนัดไต่สวน ในคดีหมายเลขดำที่ ๘๐๙/๒๕๕๘ ระหว่าง บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด ฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ไม่จ่ายเงินชดเชยการเสียโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ตกลงกันไว้ กรณีผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิเผยแพร่การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี ๒๐๑๔ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยดำเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านสถานีโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (ฟรีทีวี) ทั้งนี้ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลว.๓๐ ก.ย.๒๕๕๗ ขออุทธรณ์กรณีดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย สรุปคำขอ : ขอให้ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย)
ณ ห้องไต่สวน ๓ ชั้น ๒ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๒. วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ บ.๔๓/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๑๕/๒๕๕๗ ระหว่าง นายธนพงศ์พันธ์ หรือนายอภิชาต ประคองใจ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๖ คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฟ้องว่ามติที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านเกณฑ์ในการบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา)
(นายธนพงศ์พันธ์ หรือนายอภิชาติ ประคองใจ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๖ คน ฟ้องเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน ว่าคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๕๗ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๒๕๕๗
ไม่อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ เพิ่มเติมและให้ยุติเรื่องโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ฟ้องคดีทั้ง ๒๖ คน อ้างว่ามติดังกล่าวมีผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๒๖ คน ซึ่งเป็นผู้สอบผ่านเกณฑ์ตัดสินร้อยละ ๖๐ เสียสิทธิและโอกาสได้รับการบรรจุให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในตำแหน่งที่ว่าง ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๒๖ คน จึงได้ร้องทุกข์กรณีดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและได้รับแจ้งผลการพิจารณาแล้วปรากฏตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ลว.๕ ก.พ.๒๕๕๗ (น.๒/๓๓๗) เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๒๖ คนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย สรุปคำขอ : ขอให้เพิกถอนมติดังกล่าว)
ณ ห้องพิจารณา ๖ ชั้น ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดตามเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
โทร 02-141-1165, 02-141-1167

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.