หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   ด้วยมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จะจัดการอบรมหลักกฎหมายปกครอง จำนวน ๒ หลักสูตร ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ดังนี้@รายละเอียด@
๑. “หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการพัสดุ” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลปกครองจะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง การพัสดุ และอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการพัสดุ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเป็นค่าลงทะเบียน จำนวน ๖,๒๐๐ บาท (ไม่ร่วมค่าที่พัก) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำนวนไม่เกิน ๑๕๐ คน
๒. “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลปกครองจะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ข้อมูลข่าวสารของราชการ สัญญาทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด คำสั่งทางปกครองและการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการพัสดุ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเป็นค่าลงทะเบียน จำนวน ๑๗,๕๐๐ บาท (ไม่ร่วมค่าที่พัก) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวนไม่เกิน ๑๕๐ คน
ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมฯสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๑๐๓๔, ๐-๒๑๔๑-๐๗๐๙ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๙๘๖๐ หรือ www.frda.or.th

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์สื่อมวลชนได้โปรดกรุณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมหลักสูตรดังกล่าวทางสื่อของท่าน เพื่อให้สาธารณชนทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
โทร. 02 1411165, 02 1411167

รายละเอียดเพิ่มเติม
?????

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.