หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   ธ.ก.ส.จังหวัดนครปฐม เตรียมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว@รายละเอียด@
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เห็นชอบและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านรายได้ เพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 3.4 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ไม่เกิน 45,000 ล้านบาท โดยมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับจังหวัดนครปฐม มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนจำนวน 16,254 ครัวเรือนพื้นที่ 329,901 ไร่ ตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ระดับอำเภอแล้ว จำนวน 12,928 ครัวเรือน พื้นที่ 273,320 ไร่ ธ.ก.ส จะสามารถดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร เมื่อได้รับแบบเอกสารการรับรองสิทธิ์จากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว จำนวน 4,351 ราย จำนวนเงิน 57,805,750 บาท ทั้งนี้ สำนักงาน ธ.ก.ส จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส สาขากำแพงแสน ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากและจ่ายเงินให้เกษตรกรในเขตอำเภอกำแพงแสน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 รวมทั้งสิ้น 400 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และเกิดความถูกต้อง โปร่งใส และรวดเร็ว

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.