หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   จังหวัดนครปฐมเชิญเที่ยวงาน ฟิชแฟร์ ครั้งที่ 6 มหกรรมปลาสวยงาม และกินสัตว์น้ำปลอดภัย@รายละเอียด@
นายอมร พุทธสัมมา ประมงจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดงานนครปฐมฟิชแฟร์ครั้งที่ 6 ขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าห้างแมคโครนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตสินค้าเกี่ยวกับสัตว์น้ำให้เป็นที่แพร่หลาย และสร้างค่านิยมในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งสนับสนุน สร้างและพัฒนาเครือข่าย ต่อยอดธุรกิจสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐมให้เข้มแข็ง ครบวงจร

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ชม การประกวดปลาสวยงามและสัตว์น้ำเศรษฐกิจ นิทรรศการหมู่บ้านปลาสวยงาม ร่วมโหวดให้คะแนนสัตว์น้ำแปลกและหายากปลาสวยงาม ราคาตัวละกว่าแสนบาท การแสดงโชว์ และการแข่งขัน ฯ ชม ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ำที่ปลอดภัย มากกว่า 100 ร้านค้า ช็อป สินค้า วัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด การประกวดปลาสวยงามและสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ปลาหมอคอสปรีด 5 ประเภท ประกอบด้วย 1. ฟลาเวอร์ฮอร์น (flower horn) ขนาดไม่เกิน 6 นิ้ว มีหัวมาร์ค เฉพาะขอบตาแดง (จำกัดจำนวน 40 ตัว) 2. ฟลาเวอร์ฮอร์น (flower horn) ขนาด 6-8 นิ้ว มีหัวมาร์ค เฉพาะขอบตาแดง (จำกัดจำนวน 25 ตัว ) 3. ฟลาเวอร์ฮอร์น (flower horn)ขนาด 8 นิ้วขึ้นไป มีหัวมาร์ค เฉพาะขอบตาแดง (จำกัดจำนวน 15 ตัว) 4. ปลาหมอครอสบรีด ตัวสั้น (Short Body) รวมทุกสายพันธุ์ขนาด 3 นิ้ว ขึ้นไป (จำกัดจำนวน 20 ตัว) 5. ปลาหมอครอสบรีด (Open) รวมทุกสายพันธุ์ ขนาด 4 นิ้ว ขึ้นไป (จำกัดจำนวน 20 ตัว) ค่าสมัคร ปลาหมอครอสบรีด ตัวละ 300 บาท รับสมัครที่ คุณอำนาจ บุญเครือพันธุ์ โทร 081-486-5274 และคุณชวลิต ธีระวัฒนชาติ โทร 081-827-0872 ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ส่งปลาเข้าประกวด วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00-12.00น. ตัดสิน เวลา 13.00-15.00น./ลงทะเบียนรับรางวัล วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-15.00น. รับรางวัลในพิธีเปิดงานวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17.00 น./รับปลาคืนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00น. หมายเหตุ: ขนาดความยาวของปลาหมอครอสบรีดให้วัดจากปากถึงปลายหาง ทุกรุ่นหากมีการส่งประกวดต่ำกว่าที่กำหนด จะมอบให้เฉพาะถ้วยรางวัล หรือประกาศนียบัตรเท่านั้น ไม่มีเงินรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม
นอกจากนี้ยังมีการประกวดปลากัด 5 ประเภท ประกอบด้วย 1. ปลากัดครีบสั้นหางพระจันทร์ครึ่งดวงสีเดี่ยว 2. ปลากัดครีบสั้นหางคู่รวมทุกประเภท (แฟนซี) 3. ปลากัดครีบยาวหางเดี่ยวรวมทุกประเภทสี (ปลากัดจีน) 4. ปลากัดครีบยาวหางพระจันทร์ครึ่งดวง รวมทุกประเภทสี (ฮาล์ฟมูน) 5. ปลากัดครีบยาวหางมงกุฎหรือหนามเตย รวมทุกประเภทสี (คราว์เทล) ค่าสมัครปลากัดตัวละ 100 บาท รีบสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 รับสมัครที่ คุณยุทธ ร้านจิ๋วปลากัด สนามหลวง2 โทร 085-8103-617/คุณหน่อง ร้านหน่องปลากัด ลานแร่ โทร 081-3464-039/ร้านแจ้แอนปลากัด ลานแร่ โทร. 083-7508-308/คุณเบน ร้านนานาเบ็ตต้า โทร. 086-3859-699 ส่งปลาเข้าประกวด วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00-15.00 น. ตัดสินวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา10.00-12.00น./ลงทะเบียนรับรางวัลวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 13.00-15.00น. รับรางวัลในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17.00น. / รับปลาคืนวันที่14 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00น. หมายเหตุ: จำกัดจำนวนทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 250 ตัว หากมีการส่งประกวดน้อยกว่าที่กำหนด จะมอบให้เฉพาะถ้วยรางวัลหรือใบประกาศนียบัตรเท่านั้น ไม่มีเงินรางวัล

การประกวดกุ้งก้ามกรามใหญ่เพศผู้ กุ้งก้ามกรามเพศผู้ (ผู้ส่งกุ้งก้ามกรามต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรผู้เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.๑)กับสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมเท่านั้น โดยใช้หมายเลขทะเบียนฟาร์มแสดงเป็นหลักฐานในวันสมัคร รับสมัครไม่กำจัดจำนวน ไม่มีค่าใบสมัคร(โชว์เฉพาะผู้ชนะจำนวน 10 อันดับแรกเท่านั้น) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3434-0034-6 (วันเวลาราชการ) ส่งกุ้งเข้าประกวด12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00-12.00น. ตัดสินเวลา 13.00-15.00 น./ลงทะเบียนรับรางวัล วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-15.00น.รับรางวัลในพิธีเปิดงานวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17.00น. หมายเหตุ : กุ้งก้ามกรามที่ส่งเข้าประกวดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด ประกวดสัตว์น้ำ (โดยการโหวด) 2 ประเภท ประกอบด้วย 1. ประเภทสัตว์น้ำสวยงาม (จำกัดจำนวน 15 ตู้) 2. ประเภทสัตว์น้ำแปลกและหายาก (จำกัดจำนวน 15 ตู้) รับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3434-0034-6 (วันและเวลาราชการ) ไม่เสียค่าสมัคร

ในส่วนของรางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ปลากัดทุกประเภท ถ้วยรางวัลจาก ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท ปลาหมอครอสบรีด ถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมประมง/พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท กุ้งก้ามกรามใหญ่ โล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม/พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท สัตว์น้ำสวยงาม โล่รางวัลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด/พร้อมเงินรางวัล 3,000บาท สัตว์น้ำแปลกและหายาก โล่รางวัลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด/พร้อมเงินรางวัล 3,000บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ปลากัดทุกประเภท ถ้วยรางวัลจาก ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ปลาหมอครอสบรีด ถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมประมง/พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท กุ้งก้ามกรามใหญ่ โล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม/พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ปลากัดทุกประเภท ถ้วยรางวัลจาก ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/พร้อมเงินรางวัล 500 บาท ปลาหมอครอสบรีด ถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมประมง/พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท กุ้งก้ามกรามใหญ่ โล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม/พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท รางวัลชมเชย ปลากัดจำนวน 3 รางวัล ประกาศนียบัตร ปลาหมอครอสบรีด จำนวน 3 รางวัล ประกาศนียบัตร/พร้อมเงินรางวัล 500 บาท กุ้งก้ามกรามใหญ่ จำนวน 7 รางวัล ประกาศนียบัตร/พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

รางวัลการระบายสีภาพปลาสวยงาม และภาพสัตว์น้ำของเด็กนักเรียน รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล อุปกรณ์การศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร การรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ชนะเลิศในระดับต่างๆต้องมารายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัลในพิธีปิดงาน นครปฐมฟิช แฟร์ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00-16.00น. และเริ่มรับรางวัล เวลา 17.00น. เป็นต้นไป การจับรางวัล ผู้ร่วมโหวตและประกาศผลการประกวดสัตว์น้ำ (โดยการโหวต) ร่วมโหวต ในวันที่ 12-13 ก.พ. 57 เวลา 10.00-21.00น. และวันที่ 14 ก.พ. 57 เวลา 10.00-15.00น. จับรางวัล 12-14 ก.พ. 57 เวลา 19.00 น. วันละ 1 ครั้ง หมายเหตุ: ผู้ร่วมโหวตต้องใช้เลขประจำตัวประชาชน ( 13 หลัก ) ในการโหวต 1 คน/1โหวต ผู้ร่วมโหวตมีสิทธิลุ้นรับรางวัลก่อนเวลาจับรางวัลในเวลา 19.00 น.เท่านั้น

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งสัตว์น้ำแต่ละประเภทเข้าประกวดในวันเวลาดังกล่าว และขอเชิญประชนทั่วไปเที่ยวชมกิจกรรมภายในงาน นครปฐมฟิชแฟร์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าห้างแมคโครนครปฐม

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.