หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2557@รายละเอียด@
นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ตรงกับวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า 1,250 รูป ได้ประชุมกันพร้อมด้วยองค์ 4 ประการ เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์เป็นการประชุมใหญ่ และเป็นการอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนา นักปราชญ์จึงถือเอาเหตุนั้นประกอบการสักการบูชาพระพุทธเจ้า และพระอรหันต์สาวก 1,250 รูป นั้น ให้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสการประกอบพิธีมาฆบูชา นับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนจึงสมควรที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านอย่างเต็มความสามารถ และเพื่อให้มีการเผยแพร่หลักธรรมพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งประเทศรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา โดยใช้มติทางศาสนา และเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาอันศาสนาประจำชาติให้วัฒนาถาวร จังหวัดนครปฐม จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมพุทธบูชากับวัดในพื้นที่ใกล้เคียงทุกแห่ง ได้แก่ การทำบุญตักบาตร การถวายสังฆทาน การฟังธรรม การสมาทานศีล เจริญพระพุทธมนต์ การฟังธรรม รักษาอุโบสถศีล การเวียนเทียน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นต้น รวมทั้งลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด

ในส่วนของจังหวัดนครปฐมได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีในเวลา 07.30 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร การถวายสังฆทาน เวลา 09.00 น. การแสดงกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม เวลา 10.00 น. การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวน และในเวลา16.00 น. มีการเวียนเทียน การบรรยายธรรม การสนทนาธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา

รายละเอียดเพิ่มเติม
?????

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.