หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   จังหวัดนครปฐมได้รับอานิสงส์จากโครงการสามแสนห้าหมื่นล้านบาทของรัฐบาล@รายละเอียด@
นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการตาม MODULE A5 จัดทำคลองผันน้ำ(FUOOD DIVERSION CHANNEL) ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งสามารถผันน้ำลงอ่าวไทยไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากเหนือจังหวัดนครสวรรค์(แม่น้ำปิง) ลงสู่อ่าวไทย ด้วยระบบแรงโน้มถ่วงตามคลองผันน้ำความยาว 281 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างถนนขนาด 2-4 ช่องการจราจร โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร เพื่อให้ประชาชนมองเห็นภาพ ทางผันน้ำ

ช่วงแรก เริ่มจากอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ลงเหนือเขื่อนแม่กลองที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีอัตราการไหลไม่น้อกกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ช่วงที่สอง ขุดลอกปรับปรุงแม่น้ำแม่กลอง ด้านท้ายเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง ระบายน้ำสูงสุดได้ 1,910 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ช่วงที่สาม เมื่อถึงจังหวัดนครปฐม มีการขุดลองปรับปรุงแม่น้ำท่าจีนตอนล่าง เพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทย พร้อมทั้งขุดคลองลัด 6 แห่ง คือ

1. คลองลัดงิ้วราย ออกวัดไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีความยาว 2.5

กิโลเมตร และความกว้างตามเขตคลองเดิม

2. คลองลัดอีแท่น(นางแท่น) วัดหอมเกร็ด ออกท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โดยมีความยาวประมาณ 1.8 กิโลเมตร และความกว้างตามแนวคลองเดิม

3. คลองลัดท่าข้าม(ท่าคา) ปากคลองข้างวัดท่าข้าม เขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โดยมีความยาวประมาณ 2.2 กิโลเมตรและความกว้างตามเขตคลองเดิม

การขุดคลองลัดทั้ง 3 คลอง จะคำนึงถึงการรุกตัวของน้ำเค็ม การกัดเซาะ และผลกระทบด้านอื่นๆ นอกจากนั้นยังมีการก่อสร้างถนนขนาด 2-4 ช่องทางการจราจรของแต่ละฝั่งตลอดแนวคลองผันน้ำ

ในส่วนของจังหวัดนครปฐมจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนให้กว้างขวางมากที่สุด จากประชาชน กลุ่มพลังมวลชนทุกฝ่าย ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกเขตพื้นที่ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐมจึงขอเชิญชวนประชาชนมาให้ข้อมูลโดยพร้อมเพรียงกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม
?????

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.