หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ@รายละเอียด@
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดอบรมหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพระดับต้น (Hospital Publicrelations Professional) รุ่นที่ 1 โดยทางศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และสถาบันการประชาสัมพันธ์ มุ่งหวังให้ผู้รับผิดชอบทางด้านการประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่อาเซียน และเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่อาเซียน และเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล ทำให้ผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลมีทักษะในการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการสื่อมวลชนและเครือข่าย

สำหรับหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมืออาชีพรุ่นที่ 1 กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้มีการศึกษาดูงานในโรงพยาบาลของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และดูงานในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยอบรมที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการให้ความรู้ทั่วไปด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น บุคลิกภาพ เทคนิคการเป็นพิธีกร การสร้างภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล เทคนิคการแถลงข่าว กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ด้านการพยาบาลและสาธารณสุข เช่น มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการแพทย์ การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น และการฟื้นคืนชีพ และการจัดการข้อร้อยเรียงและข้อเสนอในโรงพยาบาล ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.gj.mahidol.ao.th ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557 ซึ่งผู้เข้าอบรมจะกลายเป็นผู้มีทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลแบบมืออาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม
?????

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.