ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
                                  หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   พิธี...มอบหุ่น...มอบชีวิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย

พิธี...มอบหุ่น...มอบชีวิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย

@รายละเอียด@
พิธี...มอบหุ่น...มอบชีวิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ๒ เมษายน ๒๕๕๘
“ ๕ รอบ อุปนายิกา ๕๐ เขต ๕,๐๐๐ คน เยาวชนจิตอาสา รู้จัก CPR ”
วันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม
เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.30 น. สาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการสำลัก (CHOKING)
เวลา 10.00 น. ลงนามความร่วมมือ ทำสัญญาใจ ระหว่างสำนักงานยุวกาชาดกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร
เวลา 10.30 น. มอบหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน จำนวน 50 ตัว โดยผู้อำนวยสำนักงานยุวกาชาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานครและผู้แทนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ มอบให้กับผู้อำนวยการ กศน. 50 เขตของกรุงเทพมหานคร
เวลา 11.00 น. ประชุมประสานแผน กำหนดวัน กับหน่วยงาน กศน. 50 เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการจัดอบรมเยาวชน 5,000 คน ใน 50 เขต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2558
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
ขอความร่วมมือในการแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง

ถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านเวบไซต์

- ออนไลน์นิวส์ www.online-news.biz สนับสนุนโดย คุณธัญพร ดังตราชู (บรรณาธิการบริหาร ข่าวออนไลน์)
- สตาร์นิวส์ www.starsnews.net สนับสนุนโดย คุณจีรภา รอดเอี้ยง (บรรณาธิการ ข่าวออนไลน์)

ถ่ายทอดสดเสียงไปยังสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตก ซึ่งมีสถานีวิทยุบางแก้วเรดิโอ FM 98.75 Mhz, สถานีวิทยุไดมอนด์เรดิโอ FM 92.25 Mhz เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดไปยังสมาคม สนับสนุนโดย ดร.ทองหยาด หนองผือ (นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตก)

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ดังนี้

สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ดังนี้

@รายละเอียด@
๑. วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๗๒๓/๒๕๕๖ ระหว่าง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๘ คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน (ผู้ถูกฟ้องคดี)
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)

(บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๘ คน ฟ้องว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน มีคำสั่งตามหนังสือที่ อก ๐๓๑๑/(ส.๔) ลว.๖ ก.พ. ๒๕๕๖ ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำขอประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว ณ จังหวัดเลย แต่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงงานที่ขออนุญาตอยู่ห่างจากโรงงานน้ำตาลเอราวัณที่มีอยู่เดิมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการย้ายสถานที่ตั้งและขยายกำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาล ตามหนังสือที่ อก ๐๖๐๑/๘๖๒ ลว.๑๒ เม.ย.๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลว.๘ มี.ค.๒๕๕๖ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ยังมิได้รับแจ้งผลการพิจารณา เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย สรุปคำขอ : ขอให้เพิกถอนหลักเกณฑ์การย้ายสถานที่ตั้งโรงงานตามหนังสือ ลว.๑๒ เม.ย.๒๕๕๐ และขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต)
ณ ห้องพิจารณาคดี ๗ ชั้น ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
๒. วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๒/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๙๘/๒๕๕๖ ระหว่าง นางสาวศศิธารา
พิชัยชาญณรงค์ (ผู้ฟ้องคดี) กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ฟ้องว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน ออกคำสั่งที่ สร.๔๓๔/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ลว.๒๙ พ.ค.๒๕๕๕ และออกคำสั่งที่ สร.๙๗๘/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเพิ่มเติมลว.๒๖ พ.ย.๒๕๕๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีอนุมัติเบิกจ่ายเงินโดยที่ไม่ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ลว.๒๐ ส.ค.๒๕๔๑ เรื่องการใช้สำเนาเป็นหลักฐานแทนต้นฉบับที่สูญหาย ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องทุกข์กรณีดังกล่าว ลว.๒๘ มิ.ย.๒๕๕๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยที่ ๕๕๒๐๐๖๔ ลว.๑๑ ม.ค.๒๕๕๖ แจ้งยกเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย สรุปคำขอ : ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว)
ณ ห้องพิจารณาคดี ๑๓ ชั้น ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบ : press27_300358.pdf
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   ประกาศสำนักงานศาลปกครองเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

ประกาศสำนักงานศาลปกครองเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

@รายละเอียด@
ประกาศสำนักงานศาลปกครองเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม "สื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง" ประจำปี 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม
โหลดข้อมูลตามลิ้งค์ข้างล่างนี้เพื่อดูข้อมูล

เอกสารประกอบ : pressdata10032558.pdf
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   ด้วยสำนักงานศาลปกครองจะจัดกิจกรรม * สื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง * ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558

ด้วยสำนักงานศาลปกครองจะจัดกิจกรรม * สื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง * ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558

@รายละเอียด@
เรียน ท่านสื่อมวลชนทุกท่าน

ด้วยสำนักงานศาลปกครองจะจัดกิจกรรม "สื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง" ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหาคร เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่มีความสนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง กฎหมายปกครอง และคดีปกครอง ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตุลาการศาลปกครอง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศาลปกครองกับสื่อมวลชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558

ในการนี้ สำนักงานศาลปกครองใคร่ขอเรียนเชิญท่าน หรือขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรม “สื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง” ดังกล่าว รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร และกรอบเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง สำนักงานศาลปกครอง ได้แนบเอกสารใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ มาพร้อมนี้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้สื่อข่าว นักหนังสือพิมพ์/วารสาร/นิตยสาร นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง/วิทยุโทรทัศน์ บรรณาธิการสื่อออนไลน์ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งหรือจากองค์กรหนึ่งไปยังมวลชนจำนวนมาก
2. เป็นผู้มีความสนใจ ตื่นตัว และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการดำเนินงานทางศาล คดีปกครอง และการปฏิบัติราชการทางปกครอง
3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครองได้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
โทร 02-141-1165, 02-141-1167


ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ด้านล่าง

เอกสารประกอบ : ใบสมัคร.doc
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำผู้บริโภคเนื้อสัตว์ปีกช่วงตรุษจีน เน้นอาหารปรุงสุกสะอาด แยกเขียงสำหรับหั่นอาหารดิบและอาหารที่ปรุงสุกแล้ว

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำผู้บริโภคเนื้อสัตว์ปีกช่วงตรุษจีน เน้นอาหารปรุงสุกสะอาด แยกเขียงสำหรับหั่นอาหารดิบและอาหารที่ปรุงสุกแล้ว

@รายละเอียด@
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันตรุษจีนปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นช่วงเทศกาลสำคัญของชาวจีนที่จะประกอบพิธีไหว้เจ้าบรรพบุรุษโดยใช้เนื้อสัตว์ปีกประเภท ไก่ เป็ด เป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้มีการจำหน่ายเนื้อสัตว์ปีกเป็นจำนวนมาก แม้ว่าในขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่มีการติดเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกก็ตาม แต่ไทยมีความเสี่ยง 2 ประการ คือ 1.จากนกตามธรรมชาติอพยพย้ายถิ่นข้ามประเทศ และ 2.ขณะนี้สภาพอากาศของประเทศไทยหนาวเย็นซึ่งจะเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสทุกชนิด ดังนั้นจึงต้องมีการป้องกันเฝ้าระวังโรคอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผู้บริโภคเนื้อสัตว์ปีกในช่วงตรุษจีนปีนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
ในประเทศไทยพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกรายแรกเมื่อปี 2547 และผู้ป่วยรายสุดท้ายในปี 2549 และจากนั้นยังไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกเพิ่มอีกโดยส่วนมากผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกจะมีประวัติการสัมผัสกับไก่ป่วย/ไก่ ที่ตายผิดปกติ ส่วนการแพร่จากคนสู่คนพบได้น้อย อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลทุกแห่งยังคงเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการโรคทางเดินหายใจได้แก่ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวม ปอดอักเสบ โดยจะมีการซักประวัติการสัมผัสสัตว์ปีก หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติทุกราย

นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อไปว่า ขอแนะนำประชาชนผู้บริโภคเนื้อสัตว์ปีก เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยจากโรคต่างๆ รวมทั้งโรคไข้หวัดนก ดังนี้ 1.เนื้อไก่/เป็ด ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดถือว่ามีความปลอดภัย สามารถบริโภคได้ตามปกติ แต่ต้องปรุงให้สุกก่อนรับประทาน2.ผู้บริโภคไก่/เป็ดและผลิตภัณฑ์จากไก่/เป็ด ควรรับประทานเนื้อที่ปรุงสุกเท่านั้น งดการรับประทานเนื้อไก่/เป็ดที่กึ่งสุกกึ่งดิบเนื่องจากเชื้อโรคต่างๆที่อาจปนเปื้อนมาไม่ว่าจะเป็นไวรัส แบคทีเรีย หรือพยาธิ แต่เชื้อเหล่านี้จะถูกทำลายได้ด้วยความร้อน 3.ไข่ไก่และไข่เป็ดควรเลือกฟองที่ดูสดใหม่ไม่มีมูลติดเปื้อนที่เปลือกไข่ ก่อนปรุงควรนำมาล้างให้สะอาด และปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

ส่วนการเลือกซื้อไก่/เป็ด ต้องเลือกที่ดูสดใหม่ เนื้อไม่มีสีคล้ำ ผิวหนังหรือเครื่องในไม่มีจ้ำเลือด ขณะประกอบอาหารไม่ควรใช้มือที่เปื้อนมาจับต้องจมูก ตา และปาก และหมั่นล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจับต้องเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ และเปลือกไข่ที่มีมูลสัตว์เปื้อน ควรแยกเขียงสำหรับหั่นอาหารดิบ อาหารที่ปรุงสุกแล้ว หรือผักผลไม้ โดยเฉพาะ ไม่ใช้เขียงเดียวกัน สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ปีก ไม่ควรสัมผัสสัตว์ปีกด้วยมือเปล่าหากจำเป็นต้องอุ้มสัตว์ปีกให้ระวังไม่ให้สัตว์ปีกสัมผัสกับหน้า จมูก หรือปาก ไม่สัมผัสสารคัดหลั่งจากสัตว์ปีก เช่น น้ำมูก หรือน้ำลาย และต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่หลังจับสัตว์ปีกทันที ที่สำคัญไก่/เป็ดที่ขายในท้องตลาดเพื่อใช้ในพิธีเซ่นไหว้ในช่วงตรุษจีนมักนิยมต้มแบบไม่ให้สุกมากนักดังนั้นก่อนจะนำมารับประทาน ควรนำมาปรุงให้สุกอีกครั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นใจในการนำไปบริโภค

“นอกจากนี้ผู้บริโภคที่จะซื้อสัตว์ปีกมาชำแหละเองต้องระมัดระวังให้มากห้ามนำสัตว์ปีกที่ป่วยหรือป่วยตายมาชำแหละเป็นอาหารเด็ดขาด ส่วนการเลือกสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัย ไม่มีสิ่งปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคประชาชนควรเลือกสถานที่ที่มีการติดป้าย“ตลาดสดน่าซื้อ”หรือ“ป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด)” ที่ติดไว้หน้าร้านจำหน่ายเพื่อความมั่นใจแก่ประชาชนที่เลือกซื้ออาหารสำหรับนำไปประกอบพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษและความปลอดภัยในเรื่องการบริโภคสัตว์ปีก และหากประชาชนมีอาการ ไข้ ปวดหัว หนาวสั่น เจ็บคอ ไอ มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์ในสถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว เพื่อรับการตรวจคัดกรองและรับการรักษาที่ถูกต้องต่อไปหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422” นายแพทย์โสภณ กล่าวทิ้งท้าย

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์ 02 590 3857 / โทรสาร 02 590 3386

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1มค 2558 - 19 มค 58

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1มค 2558 - 19 มค 58

@รายละเอียด@
ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1มค 2558 - 19 มค 58 พบผู้ป่วย 1348 ราย จาก 68 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 2.09 ต่อแสน
ประชากร เสียชีวิต 2 ราย สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.89 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 25-34 ปี (11.05 %) 15-
24 ปี (10.76 %) 10-14 ปี (9.94 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.7 อื่นๆร้อยละ 0.5 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.4 พม่าร้อยละ 0.3
อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 35.5 นักเรียนร้อยละ 29.2 รับจ้างร้อยละ 17.0

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิ้กดูเอกสารที่แนบเพิ่มเติม

เอกสารประกอบ : Flu_BOE 190114.pdf
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   สำนักงานยุวกาชาดจึงจัดโครงการประกวดความเรียง My Story : Voluntary Service

สำนักงานยุวกาชาดจึงจัดโครงการประกวดความเรียง My Story : Voluntary Service

@รายละเอียด@
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มีภารกิจในการปลูกฝังและเผยแพร่ให้เยาวชนที่มี อายุระหว่าง 15 – 25 ปี มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด ยุวกาชาด รวมทั้งการมีจิตอาสาและบริการอาสาสมัคร โดยที่ในปัจจุบัน มีเยาวชนที่สนใจและร่วมทำงานอาสาสมัครกับองค์กรต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสที่ดี หากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยจะริเริ่มโครงการ ที่จะกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจทำงานอาสาสมัครกับสภากาชาดไทยและสำนักงานยุวกาชาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ถนัดด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งนอกจากจะเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังจะช่วยในการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีกับอาสายุวกาชาดในต่างประเทศและสนับสนุนภารกิจ ด้านการต่างประเทศของสำนักงานยุวกาชาด อีกทั้งเพื่อรองรับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเป็นทางการ ในปี 2558 ด้วย

ดังนั้น ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานยุวกาชาดจึงจัดโครงการประกวดความเรียง My Story : Voluntary Service ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษได้เขียนเล่าเรื่องราวประสบการณ์การทำงานอาสาสมัครของตนเป็นภาษาอังกฤษส่งเข้าร่วมโครงการฯ ในรูปแบบ Electronic Card โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จะคัดเลือกผลงานที่น่าประทับใจลงเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ซึ่งหวังว่ากิจกรรมในโครงการฯ จะช่วยให้เยาวชนได้รู้จักสำนักงานยุวกาชาดและการเป็นอาสา ยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เยาวชนที่ทำงานอาสาสมัครและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส่งผลงานการเขียนเล่าประสบการณ์การทำงานอาสาสมัคร
2. เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เยาวชนที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ สมัครเป็นสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด กลุ่ม English Club
3. เพื่อนำเสนอผลงานที่ส่งเข้าประกวดเผยแพร่ในสื่อของกาชาดสากลและสภากาชาดไทย
4. เพื่อเชิญชวนให้เยาวชนมาร่วมทำงานอาสาสมัครด้านต่างประเทศกับสภากาชาดไทย ในโอกาสต่างๆ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
1. เขียนเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของตนเองในการทำงานอาสาสมัครหรือการบำเพ็ญประโยชน์เป็น
ภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 200 คำ
2. ส่งผลงานในรูปแบบของ Electronic Card (ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการจัดทำ)
3. ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆและไม่เคยเผยแพร่มาก่อน
4. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ทั่วประเทศ
5. กรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ แล้วแนบส่งมาพร้อมผลงาน
6. ส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 เรื่อง เท่านั้น
7. สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ผลงาน (copy editing) และปรับแก้ไข
ภาพ (picture editing) เพื่อความเหมาะสมก่อนนำไปเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานโดยใช้ชื่อและนามสกุลจริงของเจ้าของผลงานเท่านั้น
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
10. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สภากาชาดไทย แต่เพียงผู้เดียว

การส่งผลงาน
ระยะเวลาการส่งผลงาน
เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
วิธีการส่งผลงาน
ส่งผลงานมาทางอีเมล : voluntaryservice2014@hotmail.com
** ปิดรับผลงานวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล)
- รางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (จำนวน 1 รางวัล)
- รางวัลเงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (จำนวน 1 รางวัล)
- รางวัลเงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเงินสดทุกประเภทจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

หมายเหตุ ผู้ส่งผลงาน 150 คนแรก จะได้รับของที่ระลึกจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

ประกาศผลและรับรางวัล
ประกาศผลการประกวดวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ที่
- http://thaircy.redcross.or.th
- www.facebook.com/TRCYVolunteer

รับรางวัลวันที่ 19 สิงหาคม 2558 (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

ผู้ประสานงานโครงการ
นางธัญญารัตน์ อินธิสาร เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 083-9061031

สถานที่ติดต่อ
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2
ถนน อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2252-5002-3 กด 1

เอกสารประกอบ : ใบสมัคร_my_story.pdf
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมร่วมกับชุมชนปฐมอโศกและเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ได้จัดกิจกรรมค่ายสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน)

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมร่วมกับชุมชนปฐมอโศกและเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม  ได้จัดกิจกรรมค่ายสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน)

@รายละเอียด@
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมร่วมกับชุมชนปฐมอโศกและเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ได้จัดกิจกรรมค่ายสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน) หลักสูตร 5 วัน ในวันที่ วันที่ 2 ถึง 6 ก.พ, 2558
ณ พุทธสถานปฐมอโศก ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
บรรยายโดยอ.หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน และทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เปิดรับจำนวน 500 คน

ผู้ที่สนใจสามารถโทรมาสมัครได้ที่ คุณไก่ 08-6622-1162, คุณกิ๊บ 08-1941-6959
หรือสมัครทาง email suanpanaboon.app@gmail.com
กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างให้ครบเพื่อความสะดวกของท่าน ? ๑. ชื่อ-สกุล ๒. อายุ ๓. ที่อยู่ ๔.อาชีพ ๕.การศึกษา ๖. หมายเลขโทรศัพท์ /อีเมล์ ๗.โรคประจำตัวและหรืออาการไม่สบาย ๘.เป้าหมายการอบรม ๙.ทราบข่าวการรับสมัครจากที่ไหน ๑๐.โปรแกรมค่ายช่วงวันที่ต้องการร่วมอบรม ๑๑. เคยเข้ากิจกรรมค่ายสุขภาพแล้วกี่ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม
การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม
๑. ฝึกลดลงหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหารจากเดิมให้จืดลง
๒. เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการนอน อุปกรณ์แค้มปิ้ง (ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม เต้นท์) ภาชนะสำหรับรับประทานทานอาหาร (ชาม ช้อน แก้วน้ำ)
๓. เตรียมเสื้อสวมใส่สบาย แต่งกายสุภาพ เตรียมกางเกงที่สวมสบายสำหรับโยคะ (ห้ามสวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อคอลึก เสื้อสายเดี่ยว เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้นเหนือเข่า)
๔. บัตรประชาชน
หมายเหตุ อาหารในค่ายสุขภาพเป็นอาหารปรับสมดุล รสชาติค่อนข้างจืด ไม่มีส่วนประกอบของ เนื้อสัตว์ ไข่ นม และน้ำมัน ข้อควรทราบและปฏิบัติเมื่อมาเข้าค่ายสุขภาพ

๑. ไม่รับผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ ขอให้ส่งญาติมาอบรมแทน
๒. โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตลอดเวลาที่อยู่ในค่าย
๓. ห้ามสูบบุหรี่และสิ่งเสพย์ติดในบริเวณค่าย เด็ดขาด
๔. กรุณาอย่านำเนื้อสัตว์เข้ามารับประทานในค่าย เด็ดขาด
๕. ช่วงค่ายควรรับประทานอาหารตามที่จัดไว้ให้
๖. กรุณาช่วยกันประหยัดการใช้น้ำ-ไฟฟ้า และรักษาความสะอาด
๗. ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในค่าย
๘. แยกทิ้งขยะสด ขยะแห้ง
๙. ห้ามประกอบธุรกิจที่หารายได้กับผู้ป่วย ขอให้เกื้อกูล แบ่งปัน ดูแลกันโดยไม่คิดค่าตอบแทน

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่อง ในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่อง ในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

@รายละเอียด@
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่อง ในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 ณ จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด เปิดเผยว่า เนื่องด้วยปี พ.ศ. 2558 เป็นปีมหามงคลในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กอปรกับวันที่ 27 มกราคม เป็นวัน ครบรอบ 93 ปี ของการสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย สำนักงานยุวกาชาดจึงจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเปิดโอกาสให้อาสายุวกาชาดได้ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็กผู้ด้อยโอกาส ในชุมชน โดยอาสายุวกาชาดและเยาวชนจิตอาสา จากภาคีเครือข่ายของสำนักงาน ยุวกาชาดรวมทั้งสิ้นกว่า 500 คน จะกระจายไปทำกิจกรรมในสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ สถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร โดยพิธีเปิดและการปล่อยขบวนคาราวาน จะมีขึ้น ณ บริเวณ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น.

นางสุนันทา ศรอนุสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในครั้งนี้ เพื่อให้อาสายุวกาชาด และเยาวชนจิตอาสาได้ยึดถือแบบอย่างการเสียสละเพื่อประชาชนผู้ยากไร้ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และเป็นแรงผลักดันในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และเห็นคุณค่าของตนเองที่มีต่อประเทศชาติและสังคมไทยต่อไป”

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   จังหวัดนครปฐม เตรียมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

จังหวัดนครปฐม เตรียมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

@รายละเอียด@
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม จะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ซึ่งนับเป็นวันที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย ทั้งนี้กรมประมงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่องานด้านการประมง และพสกนิกรชาวไทย อย่างอเนกอนันต์ เป็นต้นว่า ได้ทรงเพาะพันธุ์ปลานิลในพระราชวังสวนจิตรลดา และมอบพันธุ์ปลาดังกล่าวให้กรมประมง เมื่อ พ.ศ. 2507 เพื่อนำไปขยายพันธุ์ และเผยแพร่อย่างกว้างขวางมาจนถึงปัจจุบัน และทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาอีกมากมาย กรมประมงจึงได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขึ้น โดยกำหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งธรรมชาติทั่วประเทศ จำนวน 77 ล้านตัว แบ่งเป็นจังหวัดละ 1 ล้านตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 87 พรรษา และเพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งธรรมชาติ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ในส่วนของจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 1 ล้านตัว ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ บึงกุ่ม-บึงบางช้าง ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยกำหนดปล่อย ณ สถานที่แห่งนี้ จำนวน 800,000 ตัว ทั้งนี้ สัตว์น้ำทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
  รายการที่ค้นพบมีทั้งสิ้น [ 45 ] รายการ จำนวน [ 5 ] หน้า
  หน้าที่=> 1 หน้าต่อไป=>>

 หมวดข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


ปฎิทินหมายจับ ปี ๒๕๕๔
ปฎิทินหมายจับ ปี ๒๕๕๔

รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์
หนังสือพิมพ์มวลชน

ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 081-8458897-8
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.081-8458897 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.