ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
                                  หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   กรมควบคุมโรค ร่วมเดินหน้ากวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลก ภายในปี 2563 พร้อมรณรงค์เสริมวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด เริ่ม 1 ธันวาคม 2558 นี้

กรมควบคุมโรค ร่วมเดินหน้ากวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลก ภายในปี 2563 พร้อมรณรงค์เสริมวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด เริ่ม 1 ธันวาคม 2558 นี้

@รายละเอียด@
กรมควบคุมโรค ร่วมเดินหน้ากวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลก ภายในปี 2563 พร้อมรณรงค์เสริมวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด เริ่ม 1 ธันวาคม 2558 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
?????

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   กรมควบคุมโรคชี้นโยบายจัดการปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย

กรมควบคุมโรคชี้นโยบายจัดการปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย

@รายละเอียด@
-_-

รายละเอียดเพิ่มเติม
-_-

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   สำนักงานยุวกาชาดเชิญประกวดคลิปวีดีโอชิงรางวัล

สำนักงานยุวกาชาดเชิญประกวดคลิปวีดีโอชิงรางวัล

@รายละเอียด@
ปัจจุบันระบบสารสนเทศมีอิทธิพลต่อความเป็นมนุษย์อย่างมาก "คลิปวีดีโอ" จึงเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคสมัยนี้เช่นกัน เพราะกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย สำนักงานยุวกาชาด จึงได้นำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาสู่เยาวชนตามนโยบายของสภากาชาดไทย โดยการจัด โครงการประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดีโอ“อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้” ขึ้น มีหลักเกณฑ์การประกวดฯ ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การประกวดฯ
ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด
อาสายุวกาชาดสังกัดชมรมอาสายุวกาชาดทั่วประเทศ

รางวัลการประกวด
2.1 รางวัลที่ 1 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
2.2 รางวัลที่ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท
2.3 รางวัลที่ 3 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 6,000 บาท

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
3.1 ด้านผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
3.1.1 ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ต้องเป็นอาสายุวกาชาด
3.1.2 ผู้ส่งผลงานให้ส่งเป็นทีม ทีมละ 5 คน และที่ปรึกษาชมรมฯ 1 คน รวมเป็น 6 คน
3.2 ด้านเนื้อหาที่นำเสนอ
3.2.1 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาที่สื่อถึง “อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้”
3.2.2 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมี ชื่อและโก้ ของสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย อยู่ในคลิปการนำเสนอด้วย
3.3 ด้านเทคนิคการจัดทำ
3.3.1 เป็นคลิปที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล กล้องวีดีโอ หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งมีความละเอียดของไฟล์ 5 ล้านพิกเซลขึ้นไป โดยมีการถ่ายทำในพื้นที่ที่อาสายุวกาชาดพำนัก เป็นหลัก
กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
3.1 ด้านผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
3.1.1 ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ต้องเป็นอาสายุวกาชาด
3.1.2 ผู้ส่งผลงานให้ส่งเป็นทีม ทีมละ 5 คน และที่ปรึกษาชมรมฯ 1 คน รวมเป็น 6 คน
3.2 ด้านเนื้อหาที่นำเสนอ
3.2.1 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาที่สื่อถึง “อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้”
3.2.2 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมี ชื่อและโก้ ของสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย อยู่ในคลิปการนำเสนอด้วย
3.3 ด้านเทคนิคการจัดทำ
3.3.1 เป็นคลิปที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล กล้องวีดีโอ หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งมีความละเอียดของไฟล์ 5 ล้านพิกเซลขึ้นไป โดยมีการถ่ายทำในพื้นที่ที่อาสายุวกาชาดพำนัก เป็นหลัก
3.3.2 ความยาวของคลิป ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที และไม่เกิน 3 นาที แนบไฟล์วีดีโอต้นฉบับบันทึกลงแผ่นCD หรือ DVD (ไฟล์ต้องเป็น MPG, MP4, FLV, AVI หรือ MOV)
3.3.3 ไม่จำกัดรูปแบบ วิธีการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ และไม่จำกัดเทคนิค การผลิตและการตัดต่อ
3.4 ด้านการตัดสิน
3.4.1 การตัดสินพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินที่แต่งตั้งจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เท่านั้น
3.4.2 คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินโดยยึดแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลและผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด โดยจะฟ้องร้องมิได้
3.4.3 คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดคลิปวีดีโอ ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
3.5 ด้านอื่นๆ
3.5.1 คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายทำโดยผู้ส่งวีดีโอเข้าร่วมประกวดเท่านั้น และเป็นวีดีโอที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
3.5.2 คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกคลิปวีดีโอต้องส่งไฟล์ต้นฉบับ และให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เท่านั้น โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแก่ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดและสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในงานผลิตคลิปวีดีโอดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นคลิปวีดีโอที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม และสามารถนำคลิปวีดีโอไปใช้ในภารกิจของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยโดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า โดยผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18 ในการแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งานและมีสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตนไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป
3.5.3 ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดหรือรับรางวัล รวมทั้งผู้จัดการประกวดอาจเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนผู้ส่งวีดีโอเข้าร่วมประกวดเท่านั้น และเป็นวีดีโอที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
การเข้าร่วมและส่งผลงานเข้าประกวด
4.1 เปิดรับใบสมัคร พร้อมส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน– 6 สิงหาคม 2558 สามารถส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
4.2 การตัดสินคลิปวีดีโอเข้าประกวด วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
4.3 ประกาศผลการตัดสินการประกวดวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ทางhttp://thaircy.redcross.or.th/และ Facebook : อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย ผู้ที่ได้รับรางวัลติดต่อกลับภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558
4.4 ผู้ชนะการประกวดรับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รับรางวัล 25 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
1.เนื้อหาในภาพรวม / ความเหมาะสมของเนื้อหา การเรียบเรียงเรื่องราว ตลอดจนการถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เกิดความเข้าใจปฏิบัติตามได้ง่าย และสามารถเป็นต้นแบบของอาสายุวกาชาด มีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้ 30 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิด / ความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่นที่ช่วยให้น่าติดตามเกิดความประทับใจ และเกิดการจดจำ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร(สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย) 50 คะแนน
3. คุณภาพการผลิต / คุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงามของผลงาน 10 คะแนน
4. ความเหมาะสมในการนำคลิปไปเผยแพร่หรือต่อยอดได้ 10 คะแนน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 02 252 5002 – 3 กด 1 หรือ
นายสุวรรณ ไชยานนท์ โทรศัพท์ 080 907 9228

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองระหว่างวันที่ ๒ มิถุนายน – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนี้

สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองระหว่างวันที่ ๒ มิถุนายน – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนี้

@รายละเอียด@
๑. วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาลปกครองกลางนัดไต่สวน ในคดีหมายเลขดำที่ ๘๐๙/๒๕๕๘ ระหว่าง บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด ฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ไม่จ่ายเงินชดเชยการเสียโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ตกลงกันไว้ กรณีผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิเผยแพร่การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี ๒๐๑๔ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยดำเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านสถานีโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (ฟรีทีวี) ทั้งนี้ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลว.๓๐ ก.ย.๒๕๕๗ ขออุทธรณ์กรณีดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย สรุปคำขอ : ขอให้ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย)
ณ ห้องไต่สวน ๓ ชั้น ๒ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๒. วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ บ.๔๓/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๑๕/๒๕๕๗ ระหว่าง นายธนพงศ์พันธ์ หรือนายอภิชาต ประคองใจ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๖ คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฟ้องว่ามติที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านเกณฑ์ในการบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา)
(นายธนพงศ์พันธ์ หรือนายอภิชาติ ประคองใจ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๖ คน ฟ้องเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน ว่าคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๕๗ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๒๕๕๗
ไม่อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ เพิ่มเติมและให้ยุติเรื่องโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ฟ้องคดีทั้ง ๒๖ คน อ้างว่ามติดังกล่าวมีผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๒๖ คน ซึ่งเป็นผู้สอบผ่านเกณฑ์ตัดสินร้อยละ ๖๐ เสียสิทธิและโอกาสได้รับการบรรจุให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในตำแหน่งที่ว่าง ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๒๖ คน จึงได้ร้องทุกข์กรณีดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและได้รับแจ้งผลการพิจารณาแล้วปรากฏตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ลว.๕ ก.พ.๒๕๕๗ (น.๒/๓๓๗) เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๒๖ คนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย สรุปคำขอ : ขอให้เพิกถอนมติดังกล่าว)
ณ ห้องพิจารณา ๖ ชั้น ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดตามเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
โทร 02-141-1165, 02-141-1167

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2558

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2558

@รายละเอียด@
*

รายละเอียดเพิ่มเติม
*

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   ด้วยมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จะจัดการอบรมหลักกฎหมายปกครอง จำนวน ๒ หลักสูตร ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

ด้วยมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จะจัดการอบรมหลักกฎหมายปกครอง จำนวน ๒ หลักสูตร ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

@รายละเอียด@
๑. “หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการพัสดุ” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลปกครองจะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง การพัสดุ และอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครอง ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการพัสดุ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเป็นค่าลงทะเบียน จำนวน ๖,๒๐๐ บาท (ไม่ร่วมค่าที่พัก) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำนวนไม่เกิน ๑๕๐ คน
๒. “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลปกครองจะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ข้อมูลข่าวสารของราชการ สัญญาทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด คำสั่งทางปกครองและการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง ปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการพัสดุ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเป็นค่าลงทะเบียน จำนวน ๑๗,๕๐๐ บาท (ไม่ร่วมค่าที่พัก) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวนไม่เกิน ๑๕๐ คน
ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมฯสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๑๐๓๔, ๐-๒๑๔๑-๐๗๐๙ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๙๘๖๐ หรือ www.frda.or.th

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์สื่อมวลชนได้โปรดกรุณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมหลักสูตรดังกล่าวทางสื่อของท่าน เพื่อให้สาธารณชนทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
โทร. 02 1411165, 02 1411167

รายละเอียดเพิ่มเติม
?????

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   4ส 1ม ส่งเสริมสร้างสุขกับ (มิตร) ร่วมงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

4ส 1ม ส่งเสริมสร้างสุขกับ (มิตร) ร่วมงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

@รายละเอียด@
จากการสำรวจสถานการณ์ประชากรวัยแรงงานทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (กระทรวงสาธารณสุข, 2555) ได้ระบุว่ามีประชากรวัยแรงงานที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการทำงานมากกว่า 1,900 ล้านคนทั่วโลก โดยทุกๆปีจะมีแรงงานที่เจ็บป่วยจากการทำงานมากกว่า 160 ล้านคน โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 8 ของแรงงานทั้งหมดประสบปัญหาความเครียดจากการทำงาน สำหรับประเทศไทยนั้น หลังจากมีการสำรวจความสุขคนไทยปี 2557 ซึ่งจากความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิต สำนักงานสถิติแห่งชาติ(สสช.) สถาบันวิจัยประชากรและสังคมและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในการสำรวจข้อมูลความสุขคนไทยพบว่าประเทศไทยมีความสุขอยู่ลำดับที่ 36 ของโลก และอยู่ในลำดับที่ 2 ของอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ จากข้อมูลพบว่าสถานการณ์ของประชากรวัยแรงงานอายุระหว่าง 15-59 ปีทั่วประเทศในปัจจุบันซึ่งมีจำนวนเกือบ 40 ล้านคน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ,2557) พบว่าประชากรวัยแรงงานจำนวน 1 ใน 5 ของประเทศมีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่ตกต่ำกว่าคนทั่วไป (สมาคมนักประชากรไทย, 2553) โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความคิดอยากฆ่าตัวตาย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาครอบครัว หรือแม้แต่ปัญหาด้านความเครียดจากการทำงานที่เป็นปัญหาสำคัญของกลุ่มวัยนี้ สอดคล้องกับข้อมูลสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ที่มีการเก็บข้อมูลประชากรวัยแรงงานในปี 2557 พบว่าจากจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด 39,260 คน ปัญหาลำดับแรกที่พบคือปัญหาความเครียดหรือความวิตกกังวล โดยพบว่ามีจำนวนผู้รับบริการที่มีปัญหาดังกล่าวประมาณ 12,073 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 30.7 เมื่อพิจารณาดูจะพบว่าวัยแรงงานที่มีช่วงอายุระหว่าง ๒๖-๓๐ ปี เป็นจำนวนที่เข้ารับบริการขอคำปรึกษาด้านความเครียดหรือวิตกกังวลสูงสุดอยู่ที่ ๒,๐๘๖ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๓ ซึ่งหากมองในด้านตัวเลขแล้วอาจจะดูว่ามีจำนวนไม่มากนัก แต่ความเครียดในช่วงวัยดังกล่าวอาจสะท้อนถึงการปรับตัวเข้าสู่วัยแรงงาน นอกจากนั้นแล้วยังพบว่าประชากรวัยแรงงานที่โทรมาขอรับบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 กว่า 10,057 คนหรือคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๑ พบมีปัญหาเป็นโรคทางจิตเวช สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าปัญหาสำคัญที่มีผลต่อศักยภาพในการทำงาน และคุณภาพชีวิตและคุณภาพการทำงานของแรงงานคือความเครียดในการทำงานซึ่งอาจส่งผลทำให้มีโรคทางจิตเวชตามมา

รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อพิจารณาอย่างรอบขอบเกี่ยวกับความเครียดในการทำงานแล้วจะพบว่าปัญหาความเครียดจากการทำงานเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านบุคคล องค์กร หรือแม้แต่ปัจจัยทางสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในครอบครัว การปรับเปลี่ยนโครงสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ลักษณะพฤติกรรมที่ต่างคนต่างอยู่ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวลดลง การเปลี่ยนแปลงของลักษณะของสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง ผู้คนอพยพเคลื่อนย้ายมาเป็นแรงงานในเมืองมากขึ้น บวกกับจำนวนนักศึกษาที่พึ่งจบใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน เหล่านี้ส่งผลต่อการแข่งขันในการมีงานทำอย่างมาก หรือความเครียดในองค์กร อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การขยายกำลังการผลิตในมากขึ้นทำให้แรงงานต้องทำงานหนักขึ้น หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนสายบังคับบัญชา เป็นต้น ซึ่งหากพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะพบว่าปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น มีลักษณะที่เชื่อมโยงเหตุ

และผลถึงกัน จึงส่งผลให้องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้พยายามผลักดันให้สถานประกอบการต่างๆให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความสุขในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นการผลักดันให้แรงงานได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพ การส่งเสริมความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว การเสริมสร้างความสุขในที่ทำงานมากขึ้น

ลักษณะการเสริมสร้างความสุขให้กับที่ทำงานในปัจจุบันพบว่าสถานประกอบการต่างๆมีหลากหลายแนวทางที่น่าสนใจ แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะพบว่าการจัดการความเครียดและการเสริมสร้างความสุขในที่ทำงานนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้มีโอกาสบริหารจัดการความสมดุลในร่างกายกับความเครียดในการทำงานอย่างเหมาะสม โดยเรียกวิธีการนี้ว่า วิธีการ 4ส. 1ม. เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างสุขกับ(มิตร)ร่วมงาน โดยมีรายละเอียดวิธีการดังนี้

1. ความสมดุลและยืดหยุ่น: คือการที่เรานั้นสามารถค้นหาความหมายในตัวเราเองและแยกแยะได้ว่าเราคือใคร งานที่รับผิดชอบคืออะไร การหาสมดุลต้องมีการกำหนดลำดับความสำคัญว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากันระหว่างตัวเราเองกับงาน โดยจะต้องคำนึงว่าเราควรเห็นคุณค่าในการดูแลตนเองมากกว่าการมุ่งเน้นที่ให้ผู้บังคับบัญชาชื่นชมในผลงาน อีกทั้งต้องมีเป้าหมายและสร้างขอบเขตความรับผิดชอบของตัวเราเอง มองว่าไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในการทำงานจะเป็นเช่นไร เราสามารถมองเห็นถึงความท้าทายที่เกิดขึ้น และใช้ความท้าทาย เป็นโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มการรับรู้ในการทำงานของเรา

2. การมีสมาธิ: คือการที่เราจะต้องมีสมาธิ จดจ่อ มุ่งเน้นในการทำงานตรงหน้า ไม่เสียสมาธิไปกับเรื่องอื่นๆในเวลางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคดิจิตอลในปัจจุบันที่มักจะมีสื่อต่างๆเข้ามาก่อกวนสมาธิในระหว่างการทำงานทำให้เรากังวลใจ และส่งผลให้งานที่ทำออกมาได้ไม่ดีพอ

3. มีการสื่อสารอย่างเปิดใจ: 3 สิ่งสำคัญที่จะช่วยในเรื่องการสื่อสารที่มีคุณภาพในการทำงานคือ 1. ข้อมูลที่สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานจะต้องมีความถูกต้องมีความจริงใจ 2. ต้องมองว่าการสื่อสารมีประโยชน์อย่างไร โดยคำนึงถึงบริบทแวดล้อม และประเภทของบุคคลที่มีการสื่อสารด้วย 3. คำพูดที่ใช้ในการสื่อสารจะต้องมีความสุภาพ ไม่ก้าวร้าว ถ้ารู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีอารมณ์โกรธ เครียด ไม่ควรเน้นการเผชิญหน้ากัน นอกจากนั้นแล้วเราควรคำนึงถึงศักยภาพในแต่ละบุคคลมากกว่าข้อจำกัดของเขา และรับฟังเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นให้ได้

4. มีความสัตย์ซื่อ: เราจะต้องมีจริยธรรม มีคุณธรรม มีความซื้อสัตย์ในการทำงาน มีการตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตระหนักรู้ว่าตนเองมีหน้าที่อะไร ทำงานอะไร และพยายามทำบทบาทหน้าที่นั้นให้ดี แม้ว่าจะเผชิญภาวะวิกฤติในการทำงานอยู่ก็ตาม

5. ความมีเมตตา: คือการตระหนักและเห็นอกเห็นใจต่อความเป็นมนุษย์ทั้งของตัวเราเองและผู้อื่น เป็นการปลูกฝังเพื่อให้เกิดความรักความเมตตา เพราะในปัจจุบันสถานการณ์การแข่งขันในการทำงานมีสูงขึ้น งานมีความท้าทาย ถูกกดดัน มีความขัดแย้ง และมีความเครียด ดังนั้นการคำนึงถึงความแตกต่างและความเท่าเทียมคือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ความมีเมตตากรุณาสามารถหยิบยื่นไปยังคนอื่นๆ ได้ และเราไม่จำเป็นที่จะต้องยืดติดกับคำวิจารณ์ของคนอื่นๆ

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องความเครียดจากการทำงานเป็นปัญหาสำคัญของวัยแรงงานอย่างยิ่ง ซึ่งมีปัจจัยหลายประการในการก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน การจัดการปัญหาความเครียดมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแนวทางที่เหมาะสมที่เลือกจะนำมาใช้ แนวทาง 4ส 1ม เป็นการส่งเสริมสร้างสุขกับมิตรร่วมงาน เป็นวิธีการสร้างความสุข

ในการทำงานอีกวิธีหนึ่งซึ่งเน้นการสร้างความสุขในที่ทำงานด้วยตนเอง เป็นแนวทางการทำงานแบบวิถีพุทธที่สามารถปรับใช้กับการทำงานในบริบทของสังคมไทยได้ง่าย และส่งผลให้เกิดการเสริมสร้างความสุขในสังคมต่อไป

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงสาธารณสุข.2555. ข้อมูลสถานการณ์ของประชากรวัยทำงานทั่วโลก. นนทบุรี:

กระทรวงสาธารณสุข. (วันที่ 11 มีนาคม 2558)

กรมสุขภาพจิต. 2558. รายงานผลการสำรวจความสุขคนไทยปี 2557. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต.

กระทรวงสาธารณสุข. (วันที่ 20 มีนาคม 2558)

กรมสุขภาพจิต. 2557. รายงานแสดงจำนวนการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 จำแนกตามอายุ. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต. กระทรวงสาธารณสุข. (วันที่ 12 มีนาคม 2558)

สมาคมนักประชากรไทย. 2553. ภาวะสุขภาพจิตประชากรวัยแรงงานไทย.เข้าถึงได้ที่

http://www.thaipopulation.org/Stable/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=197&Itemid=67. (วันที่ 11 มีนาคม 2558)

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : http://www.thaipopulation.org/Stable/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=197&Itemid=67
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   พิธี...มอบหุ่น...มอบชีวิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย

พิธี...มอบหุ่น...มอบชีวิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย

@รายละเอียด@
พิธี...มอบหุ่น...มอบชีวิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ๒ เมษายน ๒๕๕๘
“ ๕ รอบ อุปนายิกา ๕๐ เขต ๕,๐๐๐ คน เยาวชนจิตอาสา รู้จัก CPR ”
วันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม
เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.30 น. สาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการสำลัก (CHOKING)
เวลา 10.00 น. ลงนามความร่วมมือ ทำสัญญาใจ ระหว่างสำนักงานยุวกาชาดกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร
เวลา 10.30 น. มอบหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐาน จำนวน 50 ตัว โดยผู้อำนวยสำนักงานยุวกาชาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานครและผู้แทนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ มอบให้กับผู้อำนวยการ กศน. 50 เขตของกรุงเทพมหานคร
เวลา 11.00 น. ประชุมประสานแผน กำหนดวัน กับหน่วยงาน กศน. 50 เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการจัดอบรมเยาวชน 5,000 คน ใน 50 เขต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2558
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
ขอความร่วมมือในการแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง

ถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านเวบไซต์

- ออนไลน์นิวส์ www.online-news.biz สนับสนุนโดย คุณธัญพร ดังตราชู (บรรณาธิการบริหาร ข่าวออนไลน์)
- สตาร์นิวส์ www.starsnews.net สนับสนุนโดย คุณจีรภา รอดเอี้ยง (บรรณาธิการ ข่าวออนไลน์)

ถ่ายทอดสดเสียงไปยังสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตก ซึ่งมีสถานีวิทยุบางแก้วเรดิโอ FM 98.75 Mhz, สถานีวิทยุไดมอนด์เรดิโอ FM 92.25 Mhz เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดไปยังสมาคม สนับสนุนโดย ดร.ทองหยาด หนองผือ (นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตก)

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ดังนี้

สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ดังนี้

@รายละเอียด@
๑. วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๗๒๓/๒๕๕๖ ระหว่าง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๘ คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน (ผู้ถูกฟ้องคดี)
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)

(บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๘ คน ฟ้องว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน มีคำสั่งตามหนังสือที่ อก ๐๓๑๑/(ส.๔) ลว.๖ ก.พ. ๒๕๕๖ ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำขอประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว ณ จังหวัดเลย แต่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงงานที่ขออนุญาตอยู่ห่างจากโรงงานน้ำตาลเอราวัณที่มีอยู่เดิมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการย้ายสถานที่ตั้งและขยายกำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาล ตามหนังสือที่ อก ๐๖๐๑/๘๖๒ ลว.๑๒ เม.ย.๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลว.๘ มี.ค.๒๕๕๖ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ยังมิได้รับแจ้งผลการพิจารณา เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย สรุปคำขอ : ขอให้เพิกถอนหลักเกณฑ์การย้ายสถานที่ตั้งโรงงานตามหนังสือ ลว.๑๒ เม.ย.๒๕๕๐ และขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต)
ณ ห้องพิจารณาคดี ๗ ชั้น ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
๒. วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๒/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๙๘/๒๕๕๖ ระหว่าง นางสาวศศิธารา
พิชัยชาญณรงค์ (ผู้ฟ้องคดี) กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ฟ้องว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน ออกคำสั่งที่ สร.๔๓๔/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ลว.๒๙ พ.ค.๒๕๕๕ และออกคำสั่งที่ สร.๙๗๘/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเพิ่มเติมลว.๒๖ พ.ย.๒๕๕๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีอนุมัติเบิกจ่ายเงินโดยที่ไม่ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ลว.๒๐ ส.ค.๒๕๔๑ เรื่องการใช้สำเนาเป็นหลักฐานแทนต้นฉบับที่สูญหาย ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องทุกข์กรณีดังกล่าว ลว.๒๘ มิ.ย.๒๕๕๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยที่ ๕๕๒๐๐๖๔ ลว.๑๑ ม.ค.๒๕๕๖ แจ้งยกเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย สรุปคำขอ : ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว)
ณ ห้องพิจารณาคดี ๑๓ ชั้น ๓ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบ : press27_300358.pdf
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   ประกาศสำนักงานศาลปกครองเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

ประกาศสำนักงานศาลปกครองเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

@รายละเอียด@
ประกาศสำนักงานศาลปกครองเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม "สื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง" ประจำปี 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม
โหลดข้อมูลตามลิ้งค์ข้างล่างนี้เพื่อดูข้อมูล

เอกสารประกอบ : pressdata10032558.pdf
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
  รายการที่ค้นพบมีทั้งสิ้น [ 52 ] รายการ จำนวน [ 6 ] หน้า
  หน้าที่=> 1 หน้าต่อไป=>>

 หมวดข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


ปฎิทินหมายจับ ปี ๒๕๕๔
ปฎิทินหมายจับ ปี ๒๕๕๔

รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์
หนังสือพิมพ์มวลชน

ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.