ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
                                  หน้าแรก     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมร่วมกับชุมชนปฐมอโศกและเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ได้จัดกิจกรรมค่ายสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน)

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมร่วมกับชุมชนปฐมอโศกและเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม  ได้จัดกิจกรรมค่ายสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน)

@รายละเอียด@
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมร่วมกับชุมชนปฐมอโศกและเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ได้จัดกิจกรรมค่ายสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน) หลักสูตร 5 วัน ในวันที่ วันที่ 2 ถึง 6 ก.พ, 2558
ณ พุทธสถานปฐมอโศก ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
บรรยายโดยอ.หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน และทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เปิดรับจำนวน 500 คน

ผู้ที่สนใจสามารถโทรมาสมัครได้ที่ คุณไก่ 08-6622-1162, คุณกิ๊บ 08-1941-6959
หรือสมัครทาง email suanpanaboon.app@gmail.com
กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างให้ครบเพื่อความสะดวกของท่าน ? ๑. ชื่อ-สกุล ๒. อายุ ๓. ที่อยู่ ๔.อาชีพ ๕.การศึกษา ๖. หมายเลขโทรศัพท์ /อีเมล์ ๗.โรคประจำตัวและหรืออาการไม่สบาย ๘.เป้าหมายการอบรม ๙.ทราบข่าวการรับสมัครจากที่ไหน ๑๐.โปรแกรมค่ายช่วงวันที่ต้องการร่วมอบรม ๑๑. เคยเข้ากิจกรรมค่ายสุขภาพแล้วกี่ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม
การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม
๑. ฝึกลดลงหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหารจากเดิมให้จืดลง
๒. เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการนอน อุปกรณ์แค้มปิ้ง (ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม เต้นท์) ภาชนะสำหรับรับประทานทานอาหาร (ชาม ช้อน แก้วน้ำ)
๓. เตรียมเสื้อสวมใส่สบาย แต่งกายสุภาพ เตรียมกางเกงที่สวมสบายสำหรับโยคะ (ห้ามสวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อคอลึก เสื้อสายเดี่ยว เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้นเหนือเข่า)
๔. บัตรประชาชน
หมายเหตุ อาหารในค่ายสุขภาพเป็นอาหารปรับสมดุล รสชาติค่อนข้างจืด ไม่มีส่วนประกอบของ เนื้อสัตว์ ไข่ นม และน้ำมัน ข้อควรทราบและปฏิบัติเมื่อมาเข้าค่ายสุขภาพ

๑. ไม่รับผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ ขอให้ส่งญาติมาอบรมแทน
๒. โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตลอดเวลาที่อยู่ในค่าย
๓. ห้ามสูบบุหรี่และสิ่งเสพย์ติดในบริเวณค่าย เด็ดขาด
๔. กรุณาอย่านำเนื้อสัตว์เข้ามารับประทานในค่าย เด็ดขาด
๕. ช่วงค่ายควรรับประทานอาหารตามที่จัดไว้ให้
๖. กรุณาช่วยกันประหยัดการใช้น้ำ-ไฟฟ้า และรักษาความสะอาด
๗. ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในค่าย
๘. แยกทิ้งขยะสด ขยะแห้ง
๙. ห้ามประกอบธุรกิจที่หารายได้กับผู้ป่วย ขอให้เกื้อกูล แบ่งปัน ดูแลกันโดยไม่คิดค่าตอบแทน

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่อง ในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่อง ในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

@รายละเอียด@
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่อง ในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 ณ จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด เปิดเผยว่า เนื่องด้วยปี พ.ศ. 2558 เป็นปีมหามงคลในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กอปรกับวันที่ 27 มกราคม เป็นวัน ครบรอบ 93 ปี ของการสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย สำนักงานยุวกาชาดจึงจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเปิดโอกาสให้อาสายุวกาชาดได้ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็กผู้ด้อยโอกาส ในชุมชน โดยอาสายุวกาชาดและเยาวชนจิตอาสา จากภาคีเครือข่ายของสำนักงาน ยุวกาชาดรวมทั้งสิ้นกว่า 500 คน จะกระจายไปทำกิจกรรมในสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ สถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร โดยพิธีเปิดและการปล่อยขบวนคาราวาน จะมีขึ้น ณ บริเวณ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น.

นางสุนันทา ศรอนุสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในครั้งนี้ เพื่อให้อาสายุวกาชาด และเยาวชนจิตอาสาได้ยึดถือแบบอย่างการเสียสละเพื่อประชาชนผู้ยากไร้ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และเป็นแรงผลักดันในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และเห็นคุณค่าของตนเองที่มีต่อประเทศชาติและสังคมไทยต่อไป”

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   จังหวัดนครปฐม เตรียมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

จังหวัดนครปฐม เตรียมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

@รายละเอียด@
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม จะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ซึ่งนับเป็นวันที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย ทั้งนี้กรมประมงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่องานด้านการประมง และพสกนิกรชาวไทย อย่างอเนกอนันต์ เป็นต้นว่า ได้ทรงเพาะพันธุ์ปลานิลในพระราชวังสวนจิตรลดา และมอบพันธุ์ปลาดังกล่าวให้กรมประมง เมื่อ พ.ศ. 2507 เพื่อนำไปขยายพันธุ์ และเผยแพร่อย่างกว้างขวางมาจนถึงปัจจุบัน และทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาอีกมากมาย กรมประมงจึงได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขึ้น โดยกำหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งธรรมชาติทั่วประเทศ จำนวน 77 ล้านตัว แบ่งเป็นจังหวัดละ 1 ล้านตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 87 พรรษา และเพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งธรรมชาติ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ในส่วนของจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 1 ล้านตัว ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ บึงกุ่ม-บึงบางช้าง ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยกำหนดปล่อย ณ สถานที่แห่งนี้ จำนวน 800,000 ตัว ทั้งนี้ สัตว์น้ำทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปี 2558

ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปี 2558

@รายละเอียด@
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมได้จัดโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยนำบริการภาครัฐและภาคเอกชนออกบริการให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงานภาครัฐ ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ตามแผนการออกหน่วยโครงการฯ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพ โดยมีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการต่างๆ ได้แก่ การให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ด้านการเงินการคลัง กฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ การรณรงค์ให้ความรู้ในการประหยัดพลังงาน การฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาในการประกอบอาชีพต่างๆ ของประชาชน บริการทำบัตรประชาชนให้กับนักเรียน บริการตรวจสุขภาพฟรี วัดสายตา ตัดผมฟรี ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานและเครื่องจักรทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าราคาถูก และการแสดงดนตรีเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน นอกจากนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ยังได้จัดทำโครงการจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น มาร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับแผนการออกหน่วยตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 มีดังนี้
16 ตุลาคม 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม
26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้วยตะโก หมู่ที่ 2 ตำบลเพนียด อำเภอนครชัยศรี

18 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ วัดหอมเกร็ด หมู่ที่ 4 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน
15 มกราคม 2558 ณ วัดสว่างชาติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศาลาการเปรียญวัดนิลเพชร ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน
19 มีนาคม 2558 ณ วัดลำเหย หมู่ที่ 4 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม
23 เมษายน 2558 ณ วัดสุวรรณาราม หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
21 พฤษภาคม 2558 ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม
18 มิถุนายน 2558 ณ วัดละมุด หมู่ที่ 5 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครัยศรี
16 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์วัดบางช้างเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน
20 สิงหาคม 2558 ณ วัดห้วยม่วง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน
17 กันยายน 2558 ณ วัดสุขวัฒนาราม ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน
ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ที่จัดโครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมโครงการ และใช้บริการต่างๆ ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ออกมาให้บริการ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวต่อไป

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   ธ.ก.ส.จังหวัดนครปฐม เตรียมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ธ.ก.ส.จังหวัดนครปฐม เตรียมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

@รายละเอียด@
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เห็นชอบและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านรายได้ เพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 3.4 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ไม่เกิน 45,000 ล้านบาท โดยมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับจังหวัดนครปฐม มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนจำนวน 16,254 ครัวเรือนพื้นที่ 329,901 ไร่ ตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ระดับอำเภอแล้ว จำนวน 12,928 ครัวเรือน พื้นที่ 273,320 ไร่ ธ.ก.ส จะสามารถดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร เมื่อได้รับแบบเอกสารการรับรองสิทธิ์จากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว จำนวน 4,351 ราย จำนวนเงิน 57,805,750 บาท ทั้งนี้ สำนักงาน ธ.ก.ส จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส สาขากำแพงแสน ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากและจ่ายเงินให้เกษตรกรในเขตอำเภอกำแพงแสน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 รวมทั้งสิ้น 400 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และเกิดความถูกต้อง โปร่งใส และรวดเร็ว

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   ชมรมการท่องเที่ยวนครปฐม ร่วมกับ สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม เตรียมจัดแถลงข่าว คาราวานรถโบราณ

ชมรมการท่องเที่ยวนครปฐม ร่วมกับ สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม เตรียมจัดแถลงข่าว คาราวานรถโบราณ

@รายละเอียด@
นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ชมรมการท่องเที่ยวนครปฐม ร่วมกับ สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมคาราวานรถโบราณท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ปีที่ 12 “ตามรอยบุญ พระมหาธีรราชเจ้า” ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ได้กำหนดจัดแถลงข่าวในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แถลงข่าวโดย นางสุจินดา ชุณหสาคร ประธานชมรมการท่องเที่ยวนครปฐม : กล่าวถึงความเป็นมาชมรมการท่องเที่ยวนครปฐม และความสัมพันธ์ของจังหวัดนครปฐมกับสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย : ชี้แจงรายละเอียดรถโบราณที่เข้าร่วมเดินทาง และกิจกรรมของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม : กล่าวถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผลที่จะได้รับด้านการท่องเที่ยวจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายพงษ์เธียร ธระเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม : อธิบายพิธีปล่อยขบวนรถโบราณ และสรุปเส้นทางคาราวานรถโบราณ และเป็นผู้ดำเนินการแถลงข่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับกำหนดการ คาราวานรถโบราณท่องเที่ยวนครปฐม ปีที่ 12 “ตามรอยบุญ พระมหาธีรราชเจ้า” ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 07.00 น. สมาชิกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย นำขบวนรถโบราณตั้งขบวนที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร เวลา 07.30 น. เริ่มออกเดินทางสู่จังหวัดนครปฐม โดยมาตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี เวลา 09.00 น. เดินทางถึงพระราชวังสนามจันทร์ โดยขบวนจอดบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 และคณะสมาชิกทั้งหมดพร้อมกันที่บริเวณพิธี ด้านหน้าพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ รับประทานอาหารว่าง ชมการสาธิตการทำขนมไทย โดยวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครปฐม ชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย และเข้าชมพระตำหนักทับขวัญ เวลา 09.30 น. คณะลูกเสือกองกำลังเสือป่า จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จำนวน 50 คน สวนสนามต้อนรับคณะ จากนั้นมีพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานคณะกรรมการถวายพานพุ่ม และคณะรถโบราณถวายดอกกุหลาบแดง เวลา10.30 น. พิธีปล่อยคาราวานรถโบราณท่องเที่ยวนครปฐม ครั้งที่ 12 โดยนายสมชาย ชมพูน้อย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคกลาง กล่าวต้อนรับ โดยนายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม และกล่าวรายงานโดย นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย เวลา 12.00 น. ถึงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ชมกิจกรรมของนักเรียน ชมการสาธิตการเรียนการสอน และสถานที่ในบริเวณโรงเรียน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน จากนั้นนายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษาและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมแก่โรงเรียน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เวลา 13.30 น. ออกเดินทางไปพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เวลา 14.00 น. ถึงพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กม.31 ถนนบรมราชชนนี ชมผลงานรูปหุ่นขี้ผึ้งประติมากรรมระดับโลก ที่สวยงามเหมือนจริงกว่า 100 รูป เช่นพระบรมรูปกษัตริย์ราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1-8 บุคคลสำคัญของโลก และชุดพระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา พร้อมปัญจวัคคีย์ เป็นต้น จากนั้นเยี่ยมชมร้านค้าภูมิปัญญาไทย บริเวณรอบพิพิธภัณฑ์ฯ และชมตลาดน้ำ เวลา 15.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรและเลี้ยงรับรองอาหารว่าง กล่าวต้อนรับโดย ดร.สุธีรา ศรีเบญจโชติ ประธานเจ้าหน้าบริหารพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และมอบเกียรติบัตร โดย นางสุจินดา ชุณหสาคร ประธานชมรมการท่องเที่ยวนครปฐม และนายกองโทบันลือ สง่าจิตร นายอำเภอนครชัยศรี จากนั้นชมการแสดงของวงฟ้อนแคนลาวคลั่ง และชมนิทรรศการผ้าลาวคลั่ง ตำบลโพรงมะเดื่อ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าของรถโบราณ และหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน จากนั้นรับประทานอาหารว่าง ร้องเพลง และพูดคุยตามอัธยาศัย

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   นครปฐมเอาจริงผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80

นครปฐมเอาจริงผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80

@รายละเอียด@
นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกกฎกระทรวงตามความในมาตรา 80 กำหนดให้สถานประกอบการที่เข้าข่ายแหล่งกำเนิดมลพิษ 10 ประเภท จะต้องทำบันทึกระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.1 และรายงานต่อเจ้าพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ ทส.2 ทั้งนี้เพื่อลดมลพิษทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้น ขณะนี้จังหวัดนครปฐม ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เข้าตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียสถานประกอบการทั้ง 7 อำเภอ หากพบผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม หรือรายงานเท็จ มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่ ทสจ.นครปฐม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด โทร 034–340025-6 , 081-752-0296

รายละเอียดเพิ่มเติม
?????

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   ขอเชิญร่วมการกุศลงานเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อทาองค์ใหญ่

ขอเชิญร่วมการกุศลงานเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อทาองค์ใหญ่

@รายละเอียด@
ขอเชิญร่วมการกุศลงานเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อทาองค์ใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม
?????

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช และกรรมการมหาเถรสมาคม ณ สำนักงานพุทธศาสนาแห่งช

นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช และกรรมการมหาเถรสมาคม ณ สำนักงานพุทธศาสนาแห่งช

@รายละเอียด@
วันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำคณะรัฐมนตรี เข้าถวายสักการะ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม
โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถวายรายงานสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และกรรมการมหาเถรสมาคม ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ในการนี้จึงมีความตั้งใจที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะสงฆ์ และพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลังความสามารถ จากนั้นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้กล่าวมอบสัมโมทนียกถา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ที่ได้เดินทางมาสักการะกรรมการมหาเถรสมาคมก่อนเข้ารับตำแหน่ง หน้าที่ และจากที่นายกรัฐมนตรีได้ถวายรายงานทำให้ทราบว่ามีความตั้งใจที่จะเข้ามาบริหารประเทศชาติให้บังเกิดความสงบสุข และมีความตั้งใจที่จะอุปถัมภ์และดูแลพระพุทธศาสนา ตลอดถึงสนับสนุนให้คณะสงฆ์ไทยมีความเจริญก้าวหน้า และ ครม. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในพระพุทธศาสนาที่ทำให้ประชาชนสมัครสมานสามัคคี โดยขณะนี้มหาเถรสมาคมได้ออกระเบียบมหาเถรสมาคมให้พระสงฆ์นำประชาชนปฏิบัติ ตามศีล 5 ถือได้ว่าสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะปรารถนาให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามี ความปรองดองร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

อานนท์ มุ่งลิ้ม/ข่าว

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   ซีพีเอ็น ฉลองเปิดศูนย์การค้าลำดับที่ 25 “เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา” บรรเลงบทเพลงแห่งกล้วยไม้นานาพันธุ์ในธีม SYMPHONY ORCHIDTRA

ซีพีเอ็น ฉลองเปิดศูนย์การค้าลำดับที่ 25 “เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา”  บรรเลงบทเพลงแห่งกล้วยไม้นานาพันธุ์ในธีม SYMPHONY ORCHIDTRA

@รายละเอียด@
“ซีพีเอ็น” บรรเลงเพลงกล้วยไม้ฉลองเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นในธีม Symphony Orchidstra ท่ามกลางบรรยากาศสวนกล้วยไม้สุดอลังการ จากวง Salaya Symphony Orchidtra เพื่อต้อนรับการอวดโฉมสีสันแห่งกล้วยไม้นานาพันธุ์ไม่ว่าจะเป็น แคทลียา แวนด้า ฟาแลนนอปซิส อะแรนด้า ม็อคคาร่า ร้อยเรียงรวมช่อเป็นอุโมงค์กล้วยไม้ THE SPLENDID ORCHID TUNNEL ให้บานสะพรั่งตระการตาด้วยฝีมือศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับประเทศ สกุล อินทกุล พร้อมด้วยแรงบันดาลใจในการตกแต่งศูนย์ฯ ที่ผสานเอกลักษณ์ท้องถิ่นนครปฐมไม่ว่าจะเป็น ดอกกล้วยไม้ สถาปัตยกรรมของพระราชวังสนามจันทร์ บ้านริมคลอง ให้เข้ากับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา โดยศูนย์การค้าได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์มาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา โดยมีผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สุทธิชัย จิราธิวัฒน์, ปรีชา เอกคุณากูล, คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ, มุกดา เอื้อวัฒนะสกุล, รัตนา นรพัลลภ และ วันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ทรงรดน้ำต้นกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสเพื่อเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา อย่างเป็นทางการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ภายในงานได้นักร้องดูโอเสียงทรงพลัง “นิว จิ๋ว” และ ฮั่น เดอะสตาร์ ขับร้องเพลงเปิดงาน นอกจากนี้ยังมีแฟชั่นโชว์สุดพิเศษจาก อาเล็ก ธีรเดช, เบลล่า ราณี แคมเปน เสริมทัพด้วยนางแบบชื่อดัง โยเกิร์ต รวิวรรณ, สิ พิชญ์สินี, มะลิ โคทส์, หลิน มชณต ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก เบน ชลาทิศ และ กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ รับหน้าที่พิธีกร โดยมีเหล่าเซเลบริตี้สาวแสดงความยินดี ได้แก่ สุวรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ปัทมวดี เสนาณรงค์, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, ญาณิน หาญฤทัยกุล และ ศิรประภา จีระพันธุ ชมความงามของกล้วยไม้

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายาเปิดทำการ
วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 11.00-21.30 น.
วันศุกร์ เวลา 11.00-22.00 น.
วันเสาร์ เวลา 10.00-22.00 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ เวลา 10.00-21:30 น.

เอกสารประกอบ : ( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )
  รายการที่ค้นพบมีทั้งสิ้น [ 38 ] รายการ จำนวน [ 4 ] หน้า
  หน้าที่=> 1 หน้าต่อไป=>>

 หมวดข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


ปฎิทินหมายจับ ปี ๒๕๕๔
ปฎิทินหมายจับ ปี ๒๕๕๔

รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์

ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 081-8458897-8
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.081-8458897 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.