หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ
     นายวัฒนา เมืองสุข อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ได้ยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใน ฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลมีพิพากษาเพิกถอนประกาศ คสช.ฉบับที่ 21/2557 ที่ห้ามบุคคลจำนวน 155 คน เดินทางออกนอกร
@รายละเอียด@
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 9.30 น.โดยประมาณ นายวัฒนา เมืองสุข อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ได้มอบอำนาจให้นายนรินท์พงษ์ จินาภักดิ์ นายกสภาทนายความแห่งประเทสไทย ยื่นฟ้อง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลมีคำพิภากษาถอนประกาศ คสช.ฉบับที่ 21/2557 ที่ห้ามบุคคลจำนวน 155 คน เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เนื่องจาก ประกาศดังกล่าวเป็นคำสังที่ไม่ชอบด้วยกำหมาย เป็นประกาศที่เลือกปฏิบัติ การกำหนดรายชื่อบุคคลที่ห้ามเดินทางและการใช้ดุลยพินิจในการอนุญาติให้เดินทางหรือไม่ เกิดขึ้นตามอำเภอใจของผู้ออกคำสั่ง มีขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการเมืองและถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมือง ขัดต่อประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเดินทาง ซึ่งเป็นเสรีภาพส่วนบุคคล ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันโดยมีรายละเอียดปรากฎตามคำฟ้องในเอกสารที่แจกจ่ายให้สื่อมวลชน
     กกต.นครปฐมสรุปรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเพิ่มเติมหลังจากขยายเวลาการรับสมัคร ( 02-09-2557 )
@รายละเอียด@
วันที่ 2 กันยายน 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ประจำจังหวัดนครปฐม ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จากบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 สิงหาคม 2557 และได้ขยายเวลารับสมัครเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 2 กันยายน 2557 โดยเปิดรับสมัครตามความรู้ความสามารถ จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ ภาควิชาการ และภาคอื่น ซึ่งในขณะนี้ได้ปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้ารับสมัครรวมทั้งสิ้น 43 คน
     ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ได้ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557
@รายละเอียด@
   นายสันติพล พัตรสงวน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เตรียมความพร้อมเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกวุฒิสภา ส.ว. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งที่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส.สิทธินั้นยังคงอยู่เหมือนเดิม สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต้องรีบติดต่อนายทะเบียนโดยด่วน และอย่าลืมกาเบอร์เดียวเท่านั้น ทั้งนี้ตามที่การเลือกตั้ง ส.ว.ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 08.00-15.00 น. นี้
     บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดนครปฐม มีประชาชนที่ลงทะเบียนทยอยเข้าใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง (26-01-2557)
@รายละเอียด@
   บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดนครปฐม มีประชาชนที่ลงทะเบียนทยอยเข้าใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไร้กลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านการเลือกตั้ง

   วันที่ 26 มกราคม 2557 บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดนครปฐม ทั้งในเขตจังหวัดและนอกเขตจังหวัด ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ประจำจังหวัดนครปฐม ได้จัดสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด มีประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะลูกเสืออาสาสมัครจากโรงเรียนต่างๆ คอยให้บริการประชาชนในการค้นหารายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บริเวณหน้าคูหาในแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่เลือกตั้งอีกด้วย ซึ่งในจังหวัดนครปฐมมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด รวมทั้งสิ้น 32,542 คน
     สรุปผลการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครปฐมมีผู้สมัครทั้งสิ้น 9 คน ครบทั้ง 5 เขต
@รายละเอียด@
นายสันติพล พัตรสงวน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ประจำจังหวัดนครปฐม ได้สรุปผลการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประจำปี 2557 ซึ่ง กกต.ประจำจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2557 เพื่อทำการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ครบทั้ง 5 เขตเลือกตั้ง ได้แก่
เขตเลือกตั้งที่ 1 พันโท ดร.สินธพ แก้วพิจิตร หมายเลข 14 พรรคชาติไทยพัฒนา และ นายปถม แก้วยิ่งยงค์ หมายเลข 15 พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายรัฐกร เจนกิจณรงค์ หมายเลข 15 พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 3 ร้อยตำรวจตรีวิชา วาสบุญมา หมายเลข 14 พรรคชาติไทยพัฒนา และ นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร หมายเลข 15 พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายบรรณสิทธิ์ ภาณุศานต์ หมายเลข 14 พรรคชาติไทยพัฒนา และ นายอนุชา สะสมทรัพย์ หมายเลข 15 พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายวิรัช สืบเสียง หมายเลข 5 พรรคพลังสหกรณ์ และ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ หมายเลข 15 พรรคเพื่อไทย
สำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม มีจำนวน 5 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะเทศบาลนครนครปฐม ตำบลนครปฐม ตำบลลำพยา ตำบลบ่อพลับ ตำบลหนองปากโลง ตำบลสนามจันทร์ ตำบลพระประโทน ตำบลห้วยจระเข้ ตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลหนองดินแดง ตำบลสวนป่าน ตำบลสระกระเทียม และตำบลวังตะกู)
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะตำบลบ้านยาง ตำบลทัพหลวง ตำบลหนองงูเหลือม ตำบลตาก้อง และตำบลมาบแค) และอำเภอกำแพงแสน
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอบางเลน อำเภอดอนตูม และอำเภอพุทธมณฑล
เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะตำบลดอนยายหอม ตำบลถนนขาด ตำบลธรรมศาลา ตำบลบางแขม [นอกเขตเทศบาลนครนครปฐม] ตำบลสามควายเผือก ตำบลวังเย็น และตำบลทุ่งน้อย) และอำเภอนครชัยศรี
เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสามพราน
     ผู้ว่าฯนครปฐมกำชับ อ.ส. ยังคงปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในศาลากลางจังหวัดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ( 09-12-2556 )
@รายละเอียด@
วันที่ 9 ธันวาคม 2556 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน หรือ อ.ส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในศาลากลางจังหวัดอย่างเข้มแข็ง เพื่อรองรับสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือกลุ่ม กปปส. ที่ได้ออกมาชุมนุมเรียกร้องขอให้รัฐบาลคืนอำนาจให้กับประชาชน ซึ่งมีการนัดชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัดนัดชุมนุมกันที่ศาลากลางจังหวัดในวันนี้ ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้เปิดประตูให้ผู้ชุมนุมเข้ามาในบริเวณศาลากลางได้ โดยให้รวมตัวที่บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในตัวอาคาร แต่เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมได้เดินทางไปสมทบที่กรุงเทพมหานคร ทำให้วันนี้มีกลุ่มประชาชนเดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดเพียงสิบกว่าคนเท่านั้น โดยนั่งพูดคุยกันถึงเรื่องการเมืองบริเวณใต้ร่มไม้ข้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หลังนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวายร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 ซึ่งนายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ลงมาพบปะพูดคุยกับกลุ่มประชาชน ถึงสถานการณ์ในขณะนี้ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการในระบอบประชาธิปไตย หลังจากนั้นกลุ่มประชาชนก็ได้เดินทางกลับ
     เสธ.อ้ายประกาศยกเลิกชุมนุมแล้วอ้างหวั่นม็อบเกิดสูญเสีย
@รายละเอียด@
* พล.อ.บุญเลิศ * ขึ้นกล่าวบนเวทีปราศรัย ก่อนเปิดคลิปมัดเด็ด แฉแกนนำคนเสื้อแดง พูดจาหมิ่นสถาบัน ล่าสุดประกาศยุติการชุมนุมแล้ว หวั่นผู้ร่วมชุมนุมสูญเสียชีวิต อ้าง ตำรวจใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุ

ล่าสุด องค์การพิทักษ์สยามประกาศยุติการชุมนุมแล้ว หวั่นผู้ร่วมชุมนุมสูญเสียชีวิต อ้าง ตำรวจใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุ

พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ หรือ เสธ.อ้าย แกนนำกลุ่มองค์การพิทักษ์สยาม ขึ้นกล่าวบนเวทีปราศรัย ก่อนเปิดคลิปมัดเด็ด แฉแกนนำคนเสื้อแดง พูดจาหมิ่นสถาบัน โดยในคลิปดังกล่าว ประกอบด้วย นายชูพงษ์ ถี่ถ้วน พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย นายใจ อึ้งภากรณ์ นายจตุพร พรหมพันธุ์ และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังจากเปิดคลิปดังกล่าวเสร็จสิ้น พล.อ.บุญเลิศ ยังได้กล่าวปราศรัยเชิญชวนประชาชนในกรุงเทพมหานคร ร่วมกันออกมาขับไล่รัฐบาลชุดปัจจุบัน ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของการ์ด อพส. อย่างเข็มงวด

     ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๗ ที่เตรียมพร้อมดูแลความสงบเรียบร้อยในการชุมนุม
@รายละเอียด@
วันที่ ๒๓ พ.ย.๕๕ เวลา ๒๑.๐๐ น. พล.ต.ท.หาญพล นิตย์วิบูลย์ ผบช.ภ.๗ พร้อมด้วย พล.ต.ต.บวร นันทะยาวงศ์ รอง ผบช.ภ.๗ พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รอง ผบช.ภ.๗ พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ รอง ผบช.ภ.๗ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๗ ที่เตรียมพร้อมดูแลความสงบเรียบร้อยในการชุมนุม ณ แยกวังแดง และสโมสรทหารบก ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ และให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่ได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณทำเนียบรัฐบาล กทม.
     แดงเชียงรายยัน ทักษิณ หวั่นถูกลอบฆ่า จึงยกเลิกมาท่าขี้เหล็กแล้ว
@รายละเอียด@
แกนนำกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยเชียงราย หรือกลุ่มเสื้อแดงเชียงราย กล่าวถึงกรณีที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีกำหนดการจะเดินทางมายัง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า เพื่อพบกับคนเสื้อแดงว่า ได้รับรายงานจากผู้ใหญ่เป็นที่แน่นอนแล้วว่า ทาง พ.ต.ท.ทักษิณ จะไม่เดินทางมายัง จ.ท่าขี้เหล็ก ในวันที่ 10 พ.ย. นี้แล้ว

โดยคาดว่าในโอกาสหน้า พ.ต.ท.ทักษิณ จะเดินทางมาแบบลับๆ มากกว่าเปิดเผยแบบครั้งนี้ ส่วนกำหนดการที่จะเข้าพบ พล.อ.เต็ง เส่ง ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่เมืองเนปีดอนั้น ยังเหมือนเดิม สำหรับสาเหตุที่ต้องเลื่อนการเดินทางมา จ.ท่าขี้เหล็ก นั้น เพื่อความปลอดภัยของตัว พ.ต.ท.ทักษิณ เอง เพราะขณะนี้ มีรายงานข่าวว่า ทางกองทัพว้าอาจจะเป็นผู้สนับสนุนเรื่องอาวุธสงครามที่จะใช้ในการลอบสังหารอดีตนายกฯ อีกทั้งคนเเสื้อแดงเชียงราย ยังเชื่อว่ามีกลุ่มคนมีอำนาจที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาล อาจมีความเป็นไปได้ที่อยู่เบื้องหลังอีกด้วย
     รับหีบบัตรเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
@รายละเอียด@
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ.ที่ทำการ อำเภอเมืองนครปฐม ได้มีการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


  รายการที่ค้นพบมีทั้งสิ้น [ 22 ] รายการ จำนวน [ 3 ] หน้า
  ขณะอยู่หน้าที่ 1 หน้าต่อไป =>>


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.