หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ
     สำนักงานยุวกาชาด ปล่อยคาราวานจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน
@รายละเอียด@
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก สุพรรณบุรี และนครปฐม ปล่อยขบวน “คาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน” ลงพื้นที่ 6 จังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
     สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการ ถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด
@รายละเอียด@
วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิม พรหมมาส อาคาร อปร. ภายในบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดเสวนาให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยบนถนน (Road Safety) แก่อาสายุวกาชาดจำนวน 500 คน โดยมีนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยจากอุบัติเหตุบนถนน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ตลอดจนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ามากมายมหาศาลต่อปี และมีแนวโน้มการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรเพิ่มขึ้นทุกปี
     พลังอาสายุวกาชาด “ปลูกป่าที่ภักดี”เฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง และแม่หลวงของแผ่นดิน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
@รายละเอียด@
ด้วยการรวมพลังของเหล่าอัศวินจิตอาสา นามว่าอาสายุวกาชาด กลุ่มกุลบุตร-กุลธิดากาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย จึงนำไปสู่ภารกิจอันสำคัญในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และนับได้ว่าเป็นการทำงาน ทำความดี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในกิจกรรม “ปลูกป่าที่ภักดี” วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559ณ บริเวณชุมชนหมู่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
     สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด
@รายละเอียด@
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผอ กศน กทม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ ครู และบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร หลักสูตร วิทยากรยุวกาชาด สภากาชาดไทย รุ่นที่ 124/กทม.16 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" เขตบางแค กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ในเรื่องของหลักการกาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง การปฐมพยาบาล เอดส์ สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย การดูแลผู้สูงอายุ โภชนาการ การดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว และ เข้าใจในกิจกรรมและกระบวนการต่าง ๆ ของการดำเนินการอบรมเยาวชน รวมถึงร่วมในการสานต่อภารกิจของสภากาชาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนต่อไป
     พลังอาสายุวกาชาดสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาดให้ถูกต้อง
@รายละเอียด@
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนในการใช้เครื่องหมายกาชาด ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย ชั้น 4 โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนในการใช้เครื่องหมายกาชาด เป็นการรวมพลังของแกนนำเยาวชนอาสายุวกาชาดจากชมรมอาสายุวกาชาดในกรุงเทพฯและภาคกลางกว่า 200 คน เพื่อสร้างความเข้าใจ ใช้เครื่องหมายกาชาดให้ถูกต้อง โดยในช่วงเช้ามีการอบรมการให้ความรู้เรื่องใช้เครื่องหมายกาชาดจากวิทยากร คือ นายเอกราช รักวนัส หัวหน้าฝ่ายประสานงานของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ(ICRC) และในช่วงบ่าย เป็นการเดินรณรงค์เผยแพร่การใช้เครื่องหมายกาชาด อย่างถูกต้องให้แก่ประชาชนในบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสยามสแควร์
     อาสายุวกาชาดเปิดโลกทัศน์สู่สากล (World Red Cross : World Vision)” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมจุมภฏ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
@รายละเอียด@
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดได้เปิดกิจกรรม “อาสายุวกาชาดเปิดโลกทัศน์สู่สากล (World Red Cross : World Vision)” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมจุมภฏ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Be the one Inter RCY Volunteers” ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาอาสายุวกาชาดที่มีทักษะภาษาอังกฤษให้มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจขององค์การกาชาดสากล สภากาชาดไทย และสำนักงานยุวกาชาด พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ในหมู่เยาวชนด้วยกันเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่มีความสามารถทางภาษาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม English Club สำนักงานยุวกาชาด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้นำภาษาอังกฤษมาใช้ในการจัดกิจกรรม รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนอกจากนี้ ในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักงานภูมิภาค คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC บนตึกซีพีไอ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อเรียนรู้ภารกิจของ ICRC ในประเทศไทย
     ผลการคัดสรร(วันดาวสู่ฟ้า) โครงการสรรหา กุลบุตร-กุลธิดากาชาด ปี 2559
@รายละเอียด@
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าบางปะกง สำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทยประกาศผลการคัดสรร กุลบุตร-กุลธิดากาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 7 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รางวัลกุลบุตรกาชาด ได้แก่ นายกิตติชัย เพ็ชรแก้ว หมายเลข 37 จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รางวัลกุลธิดากาชาด ได้แก่ นางสาวจิดาภา วัชรสินาพร หมายเลข 34 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองกุลบุตรกาชาด ได้แก่ นายศุภณัฐ ศศิพงศ์พนา หมายเลข 7 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ราวัลรองกุลธิดากาชาด ได้แก่ นางสาวดวงดาว ขันติชัยขจร หมายเลข 26 จากมหาวิทยาลัยมหิดล
     สภากาชาดไทย สร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความดี “ที่มีหัวใจเพื่อให้และพร้อมแบ่งปัน”
@รายละเอียด@
นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสรรหา กุลบุตร-กุลธิดากาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ สวนหย่อม หน้าหอจดหมายเหตุสภากาชาดไทย ตึกมหิดลวงศานุสรณ์ ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น.
     สำนักงานยุวกาชาดจัดกิจกรรมโครงการสร้างคนดี ให้มีคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ สภานายิกาสภากาชาดไทย ในวันมาฆบูชา
@รายละเอียด@
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสร้างคนดี ให้มีคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ สภานายิกาสภากาชาดไทย ในวันมาฆบูชา โดยมี นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน

เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีมหามงคล ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 สำนักงานยุวกาชาด จึงได้จัดทำ “โครงการสร้างคนดีให้มีคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ สภานายิกาสภากาชาดไทยขึ้น ในวันมาฆบูชา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด และอาสายุวกาชาด รวมทั้งสิ้น 625 คน จาก 62 ชมรม ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา กล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม โดยการเรียนรู้เรื่องราวพุทธประวัติ หลักธรรม คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการเข้าร่วมฐานกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง จะมีขึ้นภายในวัดเทพศิรินทราวาส และภายในพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา ที่มีการนำเสนออย่างเป็นรูปธรรม แสง สี เสียง สามารถสัมผัสและรับรู้ได้จริง ในรูปแบบเทคโนโลยี สื่อมัลติมีเดีย 4 มิติ
     สํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจําปี ๒๕๕๙
@รายละเอียด@
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันปฐมพยาบาล ซึ่งสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจําปี ๒๕๕๙ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของสมาชิก และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด พร้อมประทานโล่ยุวกาชาดดีเด่น จํานวน ๑๔ ราย และอาสายุวกาชาดดีเด่น จํานวน ๖ ราย ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร


  รายการที่ค้นพบมีทั้งสิ้น [ 27 ] รายการ จำนวน [ 3 ] หน้า
  ขณะอยู่หน้าที่ 1 หน้าต่อไป =>>


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.