หน้าแรก     ทีวีออนไลน์สด     รายการทั้งหมด     ภาพเคลื่อนไหว     ฟอรั่มถามตอบ     ติดต่อเรา            
  ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวสาร | ด้วยระบบออนไลน์ ไร้พรมแดน ดูภาพ ฟังเสียง ชมคลิป ได้ที่นี่  
 
 เมนูหมวดข่าว
 ข่าวรายการพิเศษ
 
 ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ
     ดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ ประจำวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
@รายละเอียด@
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งเป็นการสร้างความรัก ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม โดยการฟังดนตรี และร้องเพลงชาติพร้อมกันในเวลา 18.00 น.
     ดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ ประจำวันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557
@รายละเอียด@
วันที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งเป็นการสร้างความรักความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม โดยการฟังดนตรี และร้องเพลงชาติพร้อมกันในเวลา 18.00 น.
     ดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ ประจำวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
@รายละเอียด@
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนายพิสิษฐ์ เชาวน์เจริญวุฒิ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 , พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยกำหนดจัดกิจกรรมดนตรีในวังขึ้น ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งกิจกรรมดนตรีในวัง ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
     ดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ ประจำวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
@รายละเอียด@
วันที่ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.00 น. บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งเป็นการสร้างความรัก ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม โดยการฟังดนตรี และร้องเพลงชาติร่วมกันในเวลา 18.00 น. ซึ่งในวันนี้เป็นการแสดงของวงปฐมนครแบนด์ โดยเรือโทกฤษณ์ จินตะเวช นายอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางกรรณิการ์ จินตะเวช และวงสานใจ คอรัส ซึ่งเป็นกลุ่มนักร้องเพลงประสานเสียงจิตอาสา จากพระราม 2 กรุงเทพมหานคร มาร่วมบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงอื่นๆอีกมากมายอย่างไพเราะ สร้างความเพลิดเพลินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมรับชมรับฟังเป็นอย่างยิ่ง
     ดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ ประจำวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
@รายละเอียด@
วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.00 น. บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรัก ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในจังหวัดนครปฐม โดยการฟังดนตรี และร้องเพลงชาติร่วมกันในเวลา 18.00 น. สำหรับในวันนี้เป็นการแสดงของวงดนตรี “Music @ Home” มาร่วมบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงอื่นๆอีกมากมายอย่างไพเราะ สร้างความเพลิดเพลินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมรับชมรับฟังเป็นอย่างยิ่ง
     ดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ ประจำวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
@รายละเอียด@
วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.00 น. บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรัก ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในจังหวัดนครปฐม โดยการฟังดนตรี และร้องเพลงชาติร่วมกันในเวลา 18.00 น. สำหรับในวันนี้เป็นการแสดงของวงดนตรี “ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ” โดยนายบดินทร์ชัย เกรียงไกรชาญ พร้อมด้วยนางสาววริสา ทองสงค์ ซึ่งเป็นสื่อมวลชนในจังหวัดนครปฐม มาร่วมบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงอื่นๆอีกมากมายอย่างไพเราะ อีกทั้งคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้มาร่วมร้องเพลงในครั้งนี้ สร้างความเพลิดเพลินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมรับชมรับฟังเป็นอย่างยิ่ง
     ดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ ประจำวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557
@รายละเอียด@
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ เฉลิมพระเกียรติฯ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม

วันที่ 21 มิถุนายน 2557 ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.00 น. บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 อีกทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรัก ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในจังหวัดนครปฐม โดยการฟังดนตรี และร้องเพลงชาติร่วมกันในเวลา 18.00 น. สำหรับในวันนี้เป็นการแสดงของน้องๆ จากโรงเรียนราชินีบูรณะ มาร่วมบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงอื่นๆอีกมากมายอย่างไพเราะ สร้างความเพลิดเพลินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมรับชมรับฟังเป็นอย่างยิ่ง
     ดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ ประจำวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557
@รายละเอียด@
วันที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนาย นรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 อีกทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรัก ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในจังหวัดนครปฐม โดยการฟังดนตรี และร้องเพลงชาติร่วมกันในเวลา 18.00 น. สำหรับในวันนี้เป็นการแสดงของวง ดนตรีปฐมนครแบนด์ โดยเรือโทกฤษณ์ จินตะเวช นายอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางกรรณิการ์ จินตะเวช มาร่วมบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงอื่นๆอีกมากมายอย่างไพเราะ สร้างความเพลิดเพลินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมรับชมรับฟังเป็นอย่างยิ่ง
     ดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ ประจำวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557
@รายละเอียด@
วันที่ 7 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนาย นรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 อีกทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยกำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์
     ดนตรีในวัง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ ประจำวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
@รายละเอียด@
วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ โดยนาย นรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับพระราชวังสนามจันทร์ จัดกิจกรรมดนตรีในวัง...ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 อีกทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยกำหนดจัดกิจกรรมดนตรีในวังขึ้น ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์


  รายการที่ค้นพบมีทั้งสิ้น [ 10 ] รายการ จำนวน [ 1 ] หน้า
  ขณะอยู่หน้าที่ 1


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
 คอลั่มน์ ! ไอที ... ผีบอก
 
 คอลั่มน์ ! พระเกจิอาจารย์
 
 บุคคลากรบริหาร
 

 
 


รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ


สตาร์นิวส์ ข่าวออนไลน์


ออนไลน์นิวส์ ข่าวออนไลน์
32 ม.4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 061-9544294, 089-0844918
แฟ็กซ์ : 034-267933
อีเมล : online-news@hotmail.co.th
<= : ติดต่อศูนย์ข่าว : =>
คุณธัญพร ดังตราชู


ออกแบบโดย ทางใหม่ซอฟท์ Tel.061-9544294 © 2012. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.